Hlavní obsah

increasingly [ɪnˈkriːsɪŋlɪ]

Příslovce

  • stále více, čím dál tím víc(e) jakýIt's increasingly difficult to get a job.Je stále těžší sehnat práci.

Vyskytuje se v

restrictive: stále přísnější zákonyincreasingly restrictive laws

co: čím dál vícemore and more, increasingly

ten, ta, to: čím dál tím vícemore and more, s adjektivem též increasingly

increasingly: Je stále těžší sehnat práci.It's increasingly difficult to get a job.