Hlavní obsah

stále

Vyskytuje se v

dokola: stále dokolaround and round, over and over again

oběť: Stal se obětí kapsářů.He fell victim to pickpockets.

paměť: Mějte stále na paměti, že ...Always keep in mind that ...

stát se: Stal se obětí ...He became a victim of ...