Hlavní obsah

oběť

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (postižený) čeho victim of sth(mrtvý, zraněný) casualtyStal se obětí kapsářů.He fell victim to pickpockets.(celkový) počet obětí neštěstídeath/death toll, number of casualties
  2. (obětování se) sacrifice
  3. (bohům ap.) sacrifice, (religious) offering

Vyskytuje se v

padnout: padnout za oběť komu/čemufall victim to sb/sth

počet: počet obětí ztráty na životechnumber of casualties, casualty/death toll

znásilnění: oběť znásilněnírape victim

stát se: Stal se obětí ...He became a victim of ...

vykrvácet: Oběť vykrvácela za deset minut.The victim bled to death in ten minutes.

innocent: nevinné obětiinnocent victims

offering: přinést oběť, obětovat bohůmmake an offering

sacrifice: přinést oběť, přinášet oběti, něco obětovatmake sacrifice(s)

sacrificial: oběti, obětovaní rituálně i přen.sacrificial victims

victim: oběť znásilněnírape victim

oběť: (celkový) počet obětí neštěstídeath/death toll, number of casualties