Hlavní obsah

postižený

Přídavné jméno

  1. (zasažený) čím affected by sth(nemocí ap.) afflicted by sth(zasažený) struck by sth
  2. (zdravotně) handicapped, disabled(s vadou) impairedtělesně postižený(physically) handicapped, disabledmentálně postiženýmentally handicapped/disturbedzrakově postiženývisually impaired

Vyskytuje se v

postižený: tělesně postižený(physically) handicapped, disabled

sluchově: sluchově postiženýhearing-impaired

tělesně: tělesně postiženýphysically disabled/handicapped

tělesný: tělesné postiženíphysical disability/handicap/vada defect

zdravotně: zdravotně postiženýdisabled

zrakově: zrakově postiženývisually impaired

challenged: zrakově postižený, špatně vidícívisually challenged

deficient: mentálně postižený/zaostalýmentally deficient

disability: příspěvek pro postižené státní dávkadisability living allowance DLA

disabled: mentálně postiženýmentally disabled

disablement: trvalá invalidita, trvalé postiženípermanent disablement

earthquake: oblast postižená zemětřesenímearthquake zone

impaired: nedoslýchavý, sluchově postiženýhearing-impaired

impairment: zrakové/sluchové postižení, vada zraku/sluchuvisual/hearing impairment

physically: tělesně postiženýphysically handicapped

sled: hokej pro tělesně postiženésled hockey

special needs: zařízení pro postižené (osoby)special needs facilities

visually: zrakově postiženývisually handicapped

affect: oblasti postižené záplavamiareas affected by floods

handicapped: mentálně postiženýmentally handicapped

stricken: (po)stižený suchem oblast ap.drought-stricken