Hlavní obsah

postižený

Přídavné jméno

  1. (zasažený) čím affected by sth(nemocí ap.) afflicted by sth(zasažený) struck by sth
  2. (zdravotně) handicapped, disabled(s vadou) impairedtělesně postižený(physically) handicapped, disabledmentálně postiženýmentally handicapped/disturbedzrakově postiženývisually impaired

Vyskytuje se v

sluchově: sluchově postiženýhearing-impaired

tělesně: tělesně postiženýphysically disabled/handicapped

tělesný: tělesné postiženíphysical disability/handicap/vada defect

zdravotně: zdravotně postiženýdisabled

zrakově: zrakově postiženývisually impaired