Hlavní obsah

tělesně

Vyskytuje se v

postižený: tělesně postižený(physically) handicapped, disabled

potřeba: tělesná potřeba hlad, močení ap.bodily need

potřeba: vykonat tělesnou potřebuanswer the call of nature, relieve osf

stráž: tělesná strážbodyguard(s)

tělesný: tělesný orgánbody organ

tělesný: tělesná výchovaphysical education

tělesný: (normální) tělesná teplotabody temperature, blood heat

tělesný: tělesné potřebyphysical needs

tělesný: tělesné postiženíphysical disability/handicap/vada defect

tělesný: tělesný strážcebodyguard

teplo: tělesné/živočišné/sluneční teplobody/animal/sun heat

teplota: tělesná/pokojová/venkovní teplotabody/room/outside temperature

trest: tělesný trestcorporal punishment

vada: tělesná vadaphysical handicap/defect

váha: tělesná váhabody weight

výchova: tělesná výchovaphysical education

zdatný: tělesně zdatnýable-bodied, physically fit

zdraví: tělesné zdravíphysical health

tělesný: tělesný pachbody odour

tělesný: tělesné touhycarnal desires

únava: tělesná/duševní/svalová únavaphysical/mental/muscle fatigue

výška: tělesná výškabody height

bodily: bodily fluidstělesné tekutiny

body: body heighttělesná výška

disabled: disabled badge/parking permit(parkovací) karta pro (tělesně) postižené

flesh: pleasures/sins of the fleshtělesné rozkoše/hříchy

function: bodily functionstělesné funkce

modification: body modificationstělesné modifikace

odour: body odourtělesný pach

physical: physical needstělesné potřeby

physical: physical trainingtělocvik, cvičení fyzické, tělesná výchova

physically: physically handicappedtělesně postižený

punishment: physical/corporal punishmentfyzický/tělesný trest

search: body cavity searchprohlídka tělesných dutin

sled: sled hockeyhokej pro tělesně postižené

waste: body wastetělesný odpad, tělesné výměšky