Hlavní obsah

function [ˈfʌŋkʃən]

Vyskytuje se v

inverse: inverzní funkceinverse function

ramp: lineárně rostoucí funkcemat. ramp function

trigonometric: goniometrická funkcetrigonometric function

validation: validační funkcevalidation function

valued: reálná funkcemat. real-valued function

funkce: plnit funkci čehofunction as sth, serve as sth

goniometrický: goniometrická funkcetrigonometric/circular function

primitivní: mat. primitivní funkceprimitive function

spojitý: spojitá funkce/křivkacontinuous function/curve

function: tělesné funkcebodily functions