Hlavní obsah

valued [ˈvæljuːd]

Vyskytuje se v

value: valueshodnoty mravní ap.

article: articles of valuecenné předměty

biological: biological valuebiologická hodnota jídla

blank: výp. blank valueprázdná hodnota

median: median valuemedián, střední hodnota uspořádané množiny

monetary: place/put a monetary value on sthfinančně ohodnotit/vyčíslit co

nutritional: nutritional valuevýživná hodnota

nutritive: nutritive valuevýživná hodnota

paradox: paradox of valueparadox hodnoty

radiation: radiation valuesoučinitel záření

redemption: ekon. redemption valueodkupní hodnota cenného papíru

tax: value added taxdaň z přidané hodnoty

valued: mat. real-valued functionreálná funkce

equivalent: be of equivalent valuemít stejnou hodnotu

daň: value added tax, zkr. VATdaň z přidané hodnoty

hodnota: at market valueza tržní hodnotu

ocenit: have sth valued/appraisednechat/dát si ocenit co

střední: mean valuestřední hodnota

výkon: value for moneypoměr cena - výkon

výživný: high/low nutritional/nutritive valuevysoká/nízká výživná hodnota

přidaný: Value Added Tax, zkr. VATekon. daň z přidané hodnoty v USA neexistuje

vysoko: be highly valuedbýt vysoko ceněný

zaznamenat: High values were detected...Byly zaznamenány vysoké hodnoty...