Hlavní obsah

valued [ˈvæljuːd]

Vyskytuje se v

value: valueshodnoty mravní ap.

value: of valuecenný, hodnotný, významný

article: articles of valuecenné předměty

biological: biological valuebiologická hodnota jídla

blank: výp. blank valueprázdná hodnota

median: median valuemedián, střední hodnota uspořádané množiny

monetary: place/put a monetary value on sthfinančně ohodnotit/vyčíslit co

nutritional: nutritional valuevýživná hodnota

nutritive: nutritive valuevýživná hodnota

paradox: paradox of valueparadox hodnoty

radiation: radiation valuesoučinitel záření

redemption: ekon. redemption valueodkupní hodnota cenného papíru

tax: value added taxdaň z přidané hodnoty

value: artistic valueumělecká hodnota

value: utility valueužitná hodnota

value: value in use(reálná) užitná/využitelná/užitková hodnota majetku, hodnota (vy)užití

value: attach great value to sthpřikládat čemu velký význam

value: of no valuebezcenný

value: net assets valuečistá hodnota aktiv

value: value addedpřidaná hodnota

value: be good value (for money)být dobrý za danou cenu, vyplatit se výrobek

equivalent: be of equivalent valuemít stejnou hodnotu

daň: daň z přidané hodnotyvalue added tax, zkr. VAT

hodnota: za tržní hodnotuat market value

nutriční: nutriční hodnotanutritive value

ocenit: nechat/dát si ocenit cohave sth valued/appraised

střední: střední hodnotamean value

výkon: poměr cena - výkonvalue for money

výživný: vysoká/nízká výživná hodnotahigh/low nutritional/nutritive value

přidaný: ekon. daň z přidané hodnoty v USA neexistujeValue Added Tax, zkr. VAT

vysoko: být vysoko ceněnýbe highly valued

zaznamenat: Byly zaznamenány vysoké hodnoty...High values were detected...