Hlavní obsah

střední

Přídavné jméno

  1. (ležící ve středu) centralsport. střední útočníkcentre (forward)anat. střední uchomiddle ear
  2. (průměrný) medium, middle, meanbýt střední postavybe of medium buildstřední hodnotamean valueling. střední rodthe neuter (gender)(jsoucí) střední velikostimedium-sized, midsized, of medium size
  3. (prostřední, mezi protiklady) middle, intermediate, mediumlidé středního věkumiddle-aged peoplestřední třída obyvatelstvathe middle classkrize středního věkumidlife crisisstřední pokročilostintermediate levelstřední školasecondary/AmE high school

Vyskytuje se v

proud: hud. střední proudmiddle-of-the-road pop

příčka: střední příčka trojúhelníkumidline

škola: střední školasecondary/AmE high school

úroveň: začátečnická/střední/pokročilá úroveňelementary/intermediate/advanced level

útočník: střední útočníkcentre forward, v hokeji center

váha: sport. lehká/střední/těžká váhalightweight/middleweight/heavyweight

věk: psych. krize středního věkumidlife crisis

vlna: (velmi) krátké/střední/dlouhé vlny rozhlasové(ultra) short/medium/long wave

vzdělání: základní/střední/vysokoškolské/vyšší vzděláníprimary/secondary/university/higher education

zánět: zánět středního uchainflammation of the middle ear, otitis media

postava: být střední postavybe of medium build

třída: vládnoucí/střední/dělnická třídaruling/middle/working class

vrstva: nižší/střední/vyšší vrstvalower/middle/upper class

cesta: zlatá střední cestathe golden mean, middle course

zlatý: zlatá střední cestagolden mean

central: Střední AmerikaCentral America

crisis: krize středního věkumidlife crisis

executive: manažerský vůz, auto vyšší (střední) třídyexecutive car

gender: mužský/ženský/střední rodmasculine/feminine/neuter gender

hard: středně tvrdý, střední tvrdostimedium hard

intermediate: střední pokročilostintermediate level

level: střední úroveň hladiny moře mezi přílivem a odlivemmean sea level

light: lehká střední váhasport. light middleweight

median: medián, střední hodnota uspořádané množinymedian value

medium: střední vlny rádiové frekvencemedium wave

middle: střední úroveň řízeníekon. middle management

middle-of-the-road: střední proud nenáročná populární hudbahud. middle-of-the-road pop

neuter: střední rod, neutrumthe neuter (gender)

reaches: horní/střední/dolní tokupper/middle/lower reaches

senior: poslední rok střední školysenior year

sized: střední velikosti, středně velkýmedium-sized

vocational: (střední) odborné učiliště, střední odborná školavocational school

secondary school: na střední školeat secondary school

střední: sport. střední útočníkcentre (forward)