Hlavní obsah

proud [praʊd]

Vyskytuje se v

career: in full careerv plné rychlosti, v plném proudu

electric: electric currentelektrický proud

electricity: electricity blackoutvýpadek elektrického proudu

failure: tech. power failurevýpadek proudu

flow: traffic flowdopravní provoz/proud, proudění dopravy

induced: fyz. induced currentindukovaný proud

lava: lava flowproud lávy

middle-of-the-road: hud. middle-of-the-road popstřední proud nenáročná populární hudba

of: být hrdý na kohobe proud of sb

race: tidal raceslapový proud s přílivem či odlivem

river: down/up (the) riverpo/proti proudu (řeky)

source: tech. source currentzdrojový proud

spatter: geol. spatter coneskužely na lávových proudech s kolmými stěnami

stream: up/down streamproti/po proudu řeky

underway: be underway(už) probíhat, být v plném proudu

wire: live wiredrát pod proudem

down: Power is down.Nejde proud., Vypadl proud.

elektrický: electric(al) current, hovor. powerelektrický proud

hrdý: být hrdý na cobe proud of sth, pride osf on sth

proti: řeky up stream, přen. against the streamproti proudu

proud: sea currentmořský proud

stejnosměrný: direct current, zkr. DC, dcstejnosměrný proud

střídavý: alternating currentelektr. střídavý proud

teplý: warm sea currentgeogr. teplý mořský proud

výpadek: power/electricity failure, (power) blackout, i úmyslně způsobený power BrE cut/AmE outagevýpadek proudu

vzdušný: airstreammeteor. vzdušný proud

páv: pyšný jako páv(as) proud as a peacock

pyšný: pyšný jako páv(as) proud as a peacock