Hlavní obsah

proti

Předložka

  1. (naproti) čemu opposite sth(čelem, předem k) facing sb/sthSeděl proti mně.He sat opposite me.
  2. (opačným směrem) čemu against sthproti proudu(řeky) up stream, přen. against the stream
  3. (činit,působit ap.) komu/čemu against sb/sthsport., práv. (zápas, proces) versustéž pomocí předpony anti-válka proti drogáma war on drugshrát proti komuplay (against) sbhlasovat proti čemuvote against sthdůvody pro a protipros and cons, arguments pro and con
  4. (chránit ap.) against(před vlivem) from(na něco určený) foro speciální úpravě se užívá také přípona proofléky proti bolestipainkillers
  5. (v rozporu s) čemu contrary to, against sth(na vzdory) in defiance of sthproti očekávánícontrary to/against all expectations
  6. (ve srovnání s) compared to, (as) against sth, in comparison with sth(v odlišení od) as distinct from sthmít výhodu proti komuhave advantage against sb

Vyskytuje se v

bolest: prášky/lék proti bolestipainkiller

lék: lék proti bolestipainkiller

obžaloba: vznést obžalobu proti komubring/file criminal charges, seek an indictment against sb

očkování: očkování proti tetanutetanus vaccination

odolný: odolný proti nárazushockproof

prášek: prášky proti bolestipainkillers

pro: pro a proti argumentypros and cons

protest: na protest proti čemuin protest against sth

stárnutí: krém proti stárnutíanti-aging cream

šampon: šampon proti lupům(anti-)dandruff shampoo

vráska: krém proti vráskámanti-wrinkle cream

bojovat: bojovat proti zločinucombat crime

mysl: To by mi nebylo proti mysli.I wouldn't object to that.

němu: Nic proti němu nemám.I have nothing against him.

spojit se: Spojili se proti němu.They united against him.

vítr: po/proti větrudown/up (the) wind

vůle: po/proti čí vůliat/against sb's will

proud: jít proti proudugo against the tide

acid: kyselinovzdorný, odolný proti kyselinámacid-proof

averse: nic nemít proti komu/čemunot be averse to sb/sth

burglar: zajištěný proti vloupáníburglar-proof

civil war: válka Severu proti Jihu, Americká občanská válka 1861-1865American Civil War

combat: boj muže proti mužihand-to-hand combat

con: (důvody) pro a protipros and cons

cough: bonbon proti kašlicough sweet

dandruff: šampon proti lupůmanti-dandruff shampoo

defence: na obranu proti čemuin defence against sth

draught: (u)těsnění proti průvanu oken ap.tech. draught stripping

hair: proti srsti hladit kočku ap.against the hair

mixture: sirup proti kašlicough mixture

netting: síť(ka) proti komárům, moskytiéramosquito netting

pest: boj proti škůdcům, hubení škůdcůpest control

repellent: repelent proti hmyzuinsect repellent

resistant: vzdorovat, být proti čemu, odmítat cobe resistant to sth

river: po/proti proudu (řeky)down/up (the) river

screen: veranda chráněná sítěmi proti hmyzuAmE screen porch

set: být proti čemu, rázně odmítat cobe set against sth

shampoo: šampon proti lupům(anti-)dandruff shampoo

stream: proti/po proudu řekyup/down stream

strongly: být silně proti čemube strongly opposed to sth

sweet: bonbon proti kašlicough sweet

testify: svědčit proti/ve prospěch komutestify against/in favour of sb

theft: zajištěný proti krádeži, neodcizitelnýtheft-proof

weak: případ s nedostatečnými důkazy proti obviněnémupráv. weak case

wear: odolnost proti opotřebeníwear hardness

against: Byl proti intervenci.He was against the intervention.

contrary: zcela (o)proti očekávánícontrary to expectations

no: hlasy proti mají 65%, pro 35%the noes have 65%, the yeses 35%

declare: vyslovit se/vyjádřit se pro co/proti čemu názorovědeclare for/against sth

play: hrát nečestně, faulovat, hrát proti pravidlůmsport. play foul

proti: proti prouduřeky up stream, přen. against the stream

claw: claw one's wayswh (vy)drápat se, škrábat se, drát se kam

zatáhnout: retract the clawszatáhnout drápky kočka