Hlavní obsah

proti

Předložka

  1. (naproti) čemu opposite sth(čelem, předem k) facing sb/sthSeděl proti mně.He sat opposite me.
  2. (opačným směrem) čemu against sthproti proudu(řeky) up stream, přen. against the stream
  3. (činit,působit ap.) komu/čemu against sb/sthsport., práv. (zápas, proces) versustéž pomocí předpony anti-válka proti drogáma war on drugshrát proti komuplay (against) sbhlasovat proti čemuvote against sthdůvody pro a protipros and cons, arguments pro and con
  4. (chránit ap.) against(před vlivem) from(na něco určený) foro speciální úpravě se užívá také přípona proofléky proti bolestipainkillers
  5. (v rozporu s) čemu contrary to, against sth(na vzdory) in defiance of sthproti očekávánícontrary to/against all expectations
  6. (ve srovnání s) compared to, (as) against sth, in comparison with sth(v odlišení od) as distinct from sthmít výhodu proti komuhave advantage against sb

Vyskytuje se v

bolest: prášky/lék proti bolestipainkiller

lék: lék proti bolestipainkiller

obžaloba: vznést obžalobu proti komubring/file criminal charges, seek an indictment against sb

očkování: očkování proti tetanutetanus vaccination

odolný: odolný proti nárazushockproof

prášek: prášky proti bolestipainkillers

pro: pro a proti argumentypros and cons

protest: na protest proti čemuin protest against sth

stárnutí: krém proti stárnutíanti-aging cream

šampon: šampon proti lupům(anti-)dandruff shampoo

vráska: krém proti vráskámanti-wrinkle cream

bojovat: bojovat proti zločinucombat crime

mysl: To by mi nebylo proti mysli.I wouldn't object to that.

němu: Nic proti němu nemám.I have nothing against him.

spojit se: Spojili se proti němu.They united against him.

vítr: po/proti větrudown/up (the) wind

vůle: po/proti čí vůliat/against sb's will

proud: jít proti proudugo against the tide

acid: acid-proofkyselinovzdorný, odolný proti kyselinám

averse: not be averse to sb/sthnic nemít proti komu/čemu

burglar: burglar-proofzajištěný proti vloupání

civil war: American Civil Warválka Severu proti Jihu, Americká občanská válka 1861-1865

combat: hand-to-hand combatboj muže proti muži

con: pros and cons(důvody) pro a proti

cough: cough sweetbonbon proti kašli

dandruff: anti-dandruff shampoošampon proti lupům

defence: in defence against sthna obranu proti čemu

draught: tech. draught stripping(u)těsnění proti průvanu oken ap.

hair: against the hairproti srsti hladit kočku ap.

make out: make out a/one's case against sthuvést argumenty/stavět se proti čemu

mixture: cough mixturesirup proti kašli

netting: mosquito nettingsíť(ka) proti komárům, moskytiéra

pest: pest controlboj proti škůdcům, hubení škůdců

repellent: insect repellentrepelent proti hmyzu

resistant: be resistant to sthvzdorovat, být proti čemu

river: down/up (the) riverpo/proti proudu (řeky)

safe: safe from theftzabezpečený proti krádeži

screen: AmE screen porchveranda chráněná sítěmi proti hmyzu

set: be set against sthbýt/brojit proti čemu, rázně odmítat co

shampoo: (anti-)dandruff shampoošampon proti lupům

stream: up/down streamproti/po proudu řeky

strongly: be strongly opposed to sthbýt silně proti čemu

sweet: cough sweetbonbon proti kašli

testify: testify against/in favour of sbsvědčit proti/ve prospěch komu

theft: theft-proofzajištěný proti krádeži, neodcizitelný

weak: práv. weak casepřípad s nedostatečnými důkazy proti obviněnému

wear: wear hardnessodolnost proti opotřebení

against: He was against the intervention.Byl proti intervenci.

against: That is against the rules.To je proti pravidlům.

contrary: contrary to expectationszcela (o)proti očekávání

no: the noes have 65%, the yeses 35%hlasy proti 65%, hlasy pro 35%

declare: declare for/against sthvyslovit se/vyjádřit se pro co/proti čemu názorově

play: sport. play foulhrát nečestně, faulovat, hrát proti pravidlům