Hlavní obsah

play [pleɪ]

Sloveso

 1. with sth hrát si s čím
 2. sth hrát co fotbal, karty ap.BrE play awayhrát venku na hřišti soupeřeplay sportssportovat, dělat sporty
 3. sth zahrát, odehrát co míč
 4. on sb provést komu vylomeninu ap.
 5. sb/sth hrát (si) (na) koho, dělat koho předstírat
 6. play it (za)chovat se, jednat jak
 7. (on) sth hrát na co hudební nástrojCan you play the piano?Umíš hrát na klavír?
 8. sth přehrát, pustit co nahrávku ap., hrát reprodukovaná hudbaShall I play the CD for you?Mám ti to CD pustit?

Podstatné jméno

 1. hra(ní)child's playdětská hra, přen. hračka, brnkačka snadný úkol ap.
 2. hra divadelní ap.radio playrozhlasová hra
 3. přen.volnost, prostor pro jednání, pohyb

Vyskytuje se v

card: play one's cards rightpočínat si dobře, dobře to navléknout

fast: play fast and loosewith sth chovat se nezodpovědně, dělat čachry s čím

fire: be playing with firezahrávat si s ohněm, dráždit hada bosou nohou

gallery: play to the gallerypředvádět se, snažit se zapůsobit na širokou veřejnost

hand: play into sb's handnahrávat komu, dát komu trumfy do ruky, hrát komu na ruku dělat, co se hodí druhému

hard: play hard to getpředstírat nezájem, dělat nedobytnou a zvyšovat tím zájem o sebe

havoc: play havoc with sth, wreak havoc on sthnapáchat spoušť, nadělat paseku v čem, zpustošit, rozvrátit co

hell: play hell with sth(na)dělat paseku v čem, dát zabrat čemu

hooky: play hookychodit za školu

host: play host tosth/sb být pořadatelem čeho, hostit koho, pořádat co slavnostní večer ap.

mystery: mystery (play)mysterium středověké drama s liturgickým tématem

part: play a part in sthhrát roli v čem, podílet se na čem

play-act: be play-actinghrát to, předstírat, hrát divadýlko

play off against: play sb off against the otherstavět, poštvat koho proti komu, snažit se rozeštvat koho

play out: be played outodehrávat se, odvíjet se drama, dění ap.

play up: be playing upzlobit, vypovídat poslušnost stroj, záda ap.

possum: play possumdělat mrtvého brouka, dělat blbého

run: against the run of playnavzdory (dosavadnímu) vývoji hry

safe: play (it) safeneriskovat, hrát na jistotu

truant: play truantchodit za školu, ulejvat se ze školy

act: play in three actshra o třech dějstvích

act: one-act playjednoaktovka

April Fool: play an April Fool's joke on sbvyvést aprílem koho

berth: playoff berthpostupové místo, zajištěný postup do play-off

blinder: BrE hovor. play a blinderfantasticky zahrát, podat oslnivý výkon sportovec, hudebník

card: play cardshrát karty

coy: play coypředstírat plachost

cymbal: play the cymbalshrát na činely

dart: play dartshrát šipky

forfeit: play forfeitshrát na fanty

free: free playvůle pohybu mechanické součástky, přen. volnost, svoboda míra svobody jednání ap.

hide-and-seek: play hide-and-seekhrát (si) na schovávanou

hunch: play a hunchřídit se instinktem při výběru ap.

opposite: play opposite sbhrát ve vedlejší roli s kým, sekundovat ve vedlejší roli komu

roulette: play roulettehrát ruletu

sheet music: play from sheet musichrát z not

stage: stage playdivadelní hra, drama

as: The play started as I got there.Hra začala, jakmile jsem tam přišel.

round: He played a round of 67.Zahrál hřiště na 67 úderů.

the: She played the guitar.Hrála na kytaru.

numbers game: play the numbers gamemást pomocí čísel vyjadřovat jen číselné údaje a pomlčet o jiných významných skutečnostech

waiting game: play the/a waiting gametakticky vyčkávat, prodlužovat to

apríl: vyvést koho aprílemplay an April Fool's joke on sb

besídka: školní besídkaschool concert/show/revue, s divadelním vystoupením school play

cvrnkat: cvrnkat kuličkyshoot/roll/play marbles

divadelní: divadelní hraplay, drama

dlouhohrající: dlouhohrající deskalong-playing record, long-player

dudy: hrát na dudyplay the bagpipes

honěná: hrát na honěnouplay the tag

housle: hrát na housleplay the violin, hovor. to fiddle

hrací: hrací plochaplaying field, hokejová ice ring

hrát: hrát roli kohoplay the part of sb, represent, impersonate, portray sb

hrát si: hrát si na vojákyplay (at) soldiers

hřiště: školní hřištěpro malé děti school playground, fotbalové ap. school playing field, vybetonovaný, sportovní dvůr school yard

loutkový: loutkové divadlopuppet theatre, představení též puppet show/play

mastit: mastit kartyplay cards

oslabení: hrát v oslabeníplay short-handed

poctivý: poctivá hrafair play

proti: hrát proti komuplay (against) sb

přesilový: sport. přesilová hrapower play

rytmus: být/hrát mimo rytmusbe/play out of time, be/play off the beat

schovávaná: hrát si na schovávanouplay hide-and-seek

simulovat: sport. simulovat faul ve fotbaledive, play-act

slovní: slovní hříčkapun, play on words

škola: chodit za školuplay truant/AmE hooky, skip (off) school, BrE bunk off (from) school, AmE cut classes/school

voják: hrát si na vojákyplay (at) soldiers

buben: hrát na bubnyplay the drums

dějství: hra o třech dějstvíchthree-act play, play in three acts

hrát: hrát na kytaruplay the guitar

klavír: hrát na klavírplay the piano

kostka: hrát kostky(play) dice

kytara: hrát na kytaruplay the guitar

na: hrát na kytaruplay the guitar

o: hra o třech dějstvíchthree-act play, play in three acts

prim: hrát primi přen. play first fiddle, v orchestru BrE play first violin, lead

sehrát: sehrát důležitou roli v čemplay an important part in sth

tichý: hrát (na) tichou poštuplay Chinese whispers

troubit: troubit na trumpetuplay the trumpet

trumpeta: hrát na trumpetuplay the trumpet

ulít se: ulít se ze školyjít za školu skip lessons, play truant, bunk off (from) school

umět: Umím hrát na kytaru.I can play the guitar.

zahrát: Zahrál to na kytaru.He played it on guitar.

zahrát: zahrát míčplay the ball

zahrát si: zahrát si s kým kartyplay cards with sb

zlobit: Televize nějak zlobí.The TV is acting/playing up.

bouda: (u)šít boudu na kohoplay a dirty trick on sb, past dig a pit, set a trap for sb

housle: přen. hrát druhé housleplay second fiddle, take a back seat

chodit: chodit za školuplay truant/AmE hooky, skip school, bunk off school

lehký: brát co na lehkou váhutake sth lightly, podceňovat underestimate sth, zlehčovat make light of sth, play sth down, zahrávat si trifle (with) sth

oheň: zahrávat si s ohněmplay with fire, ride a tiger