Hlavní obsah

play [pleɪ]

Podstatné jméno

  1. hra(ní)child's playdětská hra, přen. hračka, brnkačka snadný úkol ap.
  2. hra divadelní ap.radio playrozhlasová hra
  3. přen.volnost, prostor pro jednání, pohyb

Vyskytuje se v

fast: chovat se nezodpovědněplay fast and loose

fire: zahrávat si s ohněm, dráždit hada bosou nohoube playing with fire

gallery: předvádět se, snažit se zapůsobit na širokou veřejnostplay to the gallery

hand: nahrávat komu, dát komu trumfy do ruky, hrát komu na ruku dělat, co se hodí druhémuplay into sb's hand

hard: předstírat nezájem, dělat nedobytnou a zvyšovat tím zájem o sebeplay hard to get

havoc: napáchat spoušť, nadělat paseku v čem, zpustošit, rozvrátit coplay havoc with sth, wreak havoc on sth

hell: (na)dělat paseku v čem, dát zabrat čemuplay hell with sth

hooky: chodit za školuplay hooky

host: sth/sb být pořadatelem čeho, hostit koho, pořádat co slavnostní večer ap.play host to

mystery: mysterium středověké drama s liturgickým tématemmystery (play)

part: hrát roli v čem, podílet se na čemplay a part in sth

play: (za)chovat se, jednat jakplay it

play-act: hrát to, předstírat, hrát divadýlkobe play-acting

play off against: stavět, poštvat koho proti komu, snažit se rozeštvat kohoplay sb off against the other

play out: odehrávat se, odvíjet se drama, dění ap.be played out

play up: zlobit, vypovídat poslušnost stroj, záda ap.be playing up

possum: dělat mrtvého brouka, dělat blbéhoplay possum

run: jinak než je zvykem, oproti obvyklému průběhu hry ap.against the run of play

safe: neriskovat, hrát na jistotuplay (it) safe

truant: chodit za školu, ulejvat se ze školyplay truant

act: hra o třech dějstvíchplay in three acts

April Fool: vyvést aprílem kohoplay an April Fool's joke on sb

berth: playoff berthpostupové místo, zajištěný postup do play-off

blinder: fantasticky zahrát, podat oslnivý výkon sportovec, hudebníkBrE hovor. play a blinder

coy: předstírat plachostplay coy

cymbal: hrát na činelyplay the cymbals

dart: hrát šipkyplay darts

forfeit: hrát na fantyplay forfeits

hide-and-seek: hrát (si) na schovávanouplay hide-and-seek

opposite: hrát ve vedlejší roli s kým, sekundovat ve vedlejší roli komuplay opposite sb

roulette: hrát ruletu, sázet v ruletěplay roulette

sheet music: hrát z notplay from sheet music

stage: divadelní hra, dramastage play

as: Hra začala, jakmile jsem tam přišel.The play started as I got there.

round: Zahrál hřiště na 67 úderů.He played a round of 67.

the: Hrála na kytaru.She played the guitar.

numbers game: mást pomocí čísel vyjadřovat jen číselné údaje a pomlčet o jiných významných skutečnostechplay the numbers game

waiting game: takticky vyčkávat, prodlužovat to, uplatňovat vyčkávací taktikuplay the/a waiting game

apríl: vyvést koho aprílemplay an April Fool's joke on sb

cvrnkat: cvrnkat kuličkyshoot/roll/play marbles

divadelní: divadelní hraplay, drama

dlouhohrající: dlouhohrající deskalong-playing record, long-player

dudy: hrát na dudyplay the bagpipes

honěná: hrát na honěnouplay the tag

housle: hrát na housleplay the violin, hovor. to fiddle

hrací: hrací plochaplaying field, hokejová ice ring

hrát: hrát roli kohoplay the part of sb, represent, impersonate, portray sb

hrát si: hrát si na vojákyplay (at) soldiers

loutkový: loutkové divadlopuppet theatre, představení též puppet show/play

mastit: mastit kartyplay cards

oslabení: hrát v oslabeníplay short-handed

poctivý: poctivá hrafair play

proti: hrát proti komuplay (against) sb

přesilový: sport. přesilová hrapower play

schovávaná: hrát si na schovávanouplay hide-and-seek

simulovat: sport. simulovat faul ve fotbaledive, play-act

skopičina: dělat skopičinyfool/horse about/around, play pranks/silly tricks

slovní: slovní hříčkapun, play on words

škola: chodit za školuplay truant/AmE hooky, skip (off) school, BrE bunk off (from) school, AmE cut classes/school

buben: hrát na bubnyplay the drums

dějství: hra o třech dějstvíchthree-act play, play in three acts

klavír: hrát na klavírplay the piano

kostka: hrát kostky(play) dice

kytara: hrát na kytaruplay the guitar

na: hrát na kytaruplay the guitar

o: hra o třech dějstvíchthree-act play, play in three acts

prim: hrát primi přen. play first fiddle, v orchestru BrE play first violin, lead

rytmus: hrát mimo rytmusplay out of time/off the beat

sehrát: sehrát důležitou roli v čemplay an important part in sth

tichý: hrát (na) tichou poštuplay Chinese whispers

troubit: troubit na trumpetuplay the trumpet

trumpeta: hrát na trumpetuplay the trumpet

ulít se: ulít se ze školyjít za školu skip lessons, play truant, bunk off (from) school

umět: Umím hrát na kytaru.I can play the guitar.

voják: hrát si na vojákyplay (at) soldiers

zahrát: Zahrál to na kytaru.He played it on guitar.

zahrát si: zahrát si s kým kartyplay cards with sb

zlobit: Televize nějak zlobí.The TV is acting/playing up.

bouda: (u)šít boudu na kohoplay a dirty trick on sb, past dig a pit, set a trap for sb

chodit: chodit za školuplay truant/AmE hooky, skip school, bunk off school

lehký: brát co na lehkou váhutake sth lightly, podceňovat underestimate sth, zlehčovat make light of sth, play sth down, zahrávat si trifle (with) sth

oheň: zahrávat si s ohněmplay with fire, ride a tiger

paseka: nadělat kde pasekuplay hell with sth, wreak havoc swh

piano: hrát na pianoplay the piano

zahrávat si: zahrávat si s ohněmbe playing with fire, sail close to the wind

card: počínat si dobře, dobře to navléknoutplay one's cards right