Hlavní obsah

hell [hel]

Podstatné jméno

Citoslovce

 • zvolání vyjadřující překvapení, nelibost ap.hovor.sakra, kruci, hergot

Fráze

 1. as hell jako čert, po čertech zdůraznění
 2. hovor.for the hell of it jenom tak (ze srandy), z legrace beze smyslu
 3. until hell freezes over do aleluja, do soudného dne čekat, něco dělat ap.
 4. when hell freezes over naprší a uschne, pokvetou hrábě
 5. hovor.give sb hell udělat peklo, zatopit komu
 6. hovor.like hell prdlajs, leda houby
 7. a hell of a lot of sth hrozně moc čeho
 8. a/one hell of sth neuvěřitelný, hrozný, jako hrom zdůraznění
 9. get the hell out of sth vypadnout odkud jít pryč
 10. hovor.the hell out of sb hrozně, děsně vynadat ap.
 11. hovor.there'll be hell to pay bude zle, to bude oheň na střeše
 12. hovor.play hell with sth (na)dělat paseku v čem, dát zabrat čemu
 13. hovor.raise hell udělat pozdvižení

Vyskytuje se v

scare: scare the hell/life/vulg. shit out of sbstrašně vylekat, (po)děsit, vylekat k smrti koho

čert: To hell with you!K čertu s tebou!

hrom: It hurts like hell!Bolí to jako hrom!

peklo: make sb's life helludělat komu ze života peklo

vypadnout: Let's get (the hell) out of here!Vypadneme odsud!

zmizet: Let's get (to hell) out of here.Zmizíme odsud.

ďas: bolet ap. like hell, like stink, řídit ap. like a bat out of helljako ďas

paseka: play hell with sth, wreak havoc swhnadělat kde paseku

sto: velmi energicky vigorously, up a storm, usilovně for all one is worth, like crazy, zcela nevázaně hell-for-leather, mluvit nineteen to a dozeno sto šest

vymlátit: beat/kick the hell/living daylights/vulg. shit out of sbvymlátit z koho duši

záda: Go to hell!, Up yours!, Bite me!, BrE Get stuffed!, vulg. Kiss my ass!Vlez mi na záda!

hell: as helljako čert, po čertech zdůraznění