Hlavní obsah

hell [hel]

Podstatné jméno

Citoslovce

 • zvolání vyjadřující překvapení, nelibost ap.hovor.sakra, kruci, hergot

Fráze

 1. as hell jako čert, po čertech, pekelně zdůrazněníSure as hell.Na tuty., Tutově., Zcela jistě.
 2. hovor.for the hell of it jenom tak (ze srandy), z legrace beze smyslu
 3. until hell freezes over do aleluja, do soudného dne čekat, něco dělat ap.
 4. when hell freezes over naprší a uschne, pokvetou hrábě
 5. hovor.give sb hell udělat peklo, zatopit komu
 6. hovor.like hell prdlajs, leda houby
 7. a hell of a lot of sth hrozně moc čeho
 8. a/one hell of sth neuvěřitelný, hrozný, jako hrom zdůraznění
 9. get the hell out of sth vypadnout odkud jít pryč
 10. hovor.the hell out of sb hrozně, děsně vynadat ap.
 11. hovor.there'll be hell to pay bude zle, to bude oheň na střeše
 12. hovor.play hell with sth (na)dělat paseku v čem, dát zabrat čemu
 13. raise hell about/over sth hovor. udělat pozdvižení kvůli čemu

Vyskytuje se v

scare: scare the hell/life/vulg. shit out of sbstrašně vylekat, (po)děsit, vylekat k smrti koho

čert: K čertu s tebou!To hell with you!

hrom: Bolí to jako hrom!It hurts like hell!

peklo: udělat komu ze života peklomake sb's life hell

vypadnout: Vypadneme odsud!Let's get (the hell) out of here!

zmizet: Zmizíme odsud.Let's get (to hell) out of here.

čert: Jdi k čertu! vypadni ap.Go to hell!

ďas: jako ďasbolet ap. like hell, like stink, řídit ap. like a bat out of hell

ďas: Vem to ďas.To hell with it.

paseka: nadělat kde pasekuplay hell with sth, wreak havoc swh

sto: o sto šestvelmi energicky vigorously, up a storm, usilovně for all one is worth, like crazy, zcela nevázaně hell-for-leather

vymlátit: vymlátit z koho dušibeat/kick the hell/living daylights/vulg. shit out of sb

záda: Vlez mi na záda!Go to hell!, Up yours!, Bite me!, BrE Get stuffed!, vulg. Kiss my ass!