Hlavní obsah

sto

Podstatné jméno, rod střední

  • hundredza číslovkou netvoří množ. číslodvě stětwo hundredsto padesáthundred and fiftydevatenáct set padesát letopočetnineteen fiftyna sto procent vědět jistěfor a fact, for sure

Vyskytuje se v

padesát: sto padesáthundred and fifty

chybět: Ještě nám něco chybí do sta liber.We still fall short of hundred pounds.

o: kniha o sto stranáchbook of one hundred pages

prohrát: Prohrál dvě stě korun.He lost two hundred crowns.

tisíc: tisíc osm set dvacet letopočeteighteen twenty

and: tři sta padesátthree hundred and fifty

hundred: dvě stě dvacettwo hundred and twenty

sto: na sto procent vědět jistěfor a fact, for sure