Hlavní obsah

hundred [ˈhʌndrəd]

Číslovka

  • sto(vka)po číslovce netvoří mn. číslotwo hundred and twentydvě stě dvacethist. Hundred Year's Warstoletá válkahundred dollar billstodolarová bankovka, stodolarovka

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

and: three hundred and fiftytři sta padesát

padesát: sto padesáthundred and fifty

stoletý: hist. stoletá válkathe Hundred Years' War

stoprocentně: být si stoprocentně jistýbe a hundred per cent sure

dolar: 100 amerických dolarůone hundred US dollars

drobné: Máte drobné za stovku?Have you got change for a hundred?

chybět: Ještě nám něco chybí do sta liber.We still fall short of hundred pounds.

o: kniha o sto stranáchbook of one hundred pages

prohrát: Prohrál dvě stě korun.He lost two hundred crowns.

sázet: Sázím stovku.I bet a hundred.

sto: dvě stětwo hundred

sto: sto padesáthundred and fifty

stovka: stovky lidíhundreds of people

za: Koupil to za stovku.He bought it for a hundred.