Hlavní obsah

o

Předložka

  1. (obsahově) about, of(zpráva,řeč ap.) on(o záměru ap.) forO čem přemýšlíš?What are you thinking of/about?O co jde?What is it (about)?Jde o to, že ...The point is that ...O co ti jde?What is your point?O to (tady) nejde.That is not the point.volat o pomoccry for helpbát se o koho/cobe afraid for, worry about sb/sth
  2. (časový údaj) at(během) duringo půl třetíat half past twoo půlnociat midnighto Vánocíchat Christmas
  3. (mající) having(s) with, ofkniha o sto stranáchbook of one hundred pageshra o třech dějstvíchthree-act play, play in three actsúsečka o délce 3 cma section 3 cm longo váze kolikweighing sth
  4. (rozdíl míry) bytéž bez předložkyJe o hlavu vyšší.He is a head taller.o dva roky staršítwo years older
  5. (nástroj) with, using sth
  6. (opřít) against(zakopnout) over(spálit se, říznout se) on

Vyskytuje se v

acceptance: oznámení o přijetí adepta ap., písemné potvrzení přijetí nabídky, práce ap.letter of acceptance

accession: Smlouva o přistoupení k EUAccession Treaty

act: hra o třech dějstvíchplay in three acts

adjustment: úprava o vliv inflaceekon. inflation adjustment

affiliation: soudní rozhodnutí o placení výživnéhopráv. affiliation order

all: ještě více, o to víceall the more

applicant: uchazeč o prácijob applicant

application: žádost o kaucipráv. application for bail

apply: žádat o místo, ucházet se o práciapply for a job

asylum: žádat o politický azylapply for political asylum

attempt: pokus o převratcoup attempt

attempted: pokus o vraždu/znásilněnípráv. attempted murder/rape

awareness: známost značky, povědomí o značcebrand awareness

bankruptcy: požádat o vyhlášení konkurzuekon. file for bankruptcy

boundary: spor o hranice mezi státy ap.boundary dispute

burglary: pokus o vloupánípráv. attempted burglary

call: žádat o prošetřenícall for an investigation

care: pečovat o svůj vzhledtake care of one's appearance

censure: hlasování o vyslovení nedůvěry vládě ap.vote of censure

certificate: osvědčení o původu zboží ap.certificate of origin

Christmas: o Vánocíchat Christmas

citizenship: (za)žádat o/dostat občanstvíapply for/be granted citizenship

clemency: žádost o milostpráv. plea for clemency

company: firemní právo, zákon o (obchodních) společnostechpráv., ekon. company law

confidence: hlasování o důvěře vládě ap.vote of confidence

conformity: prohlášení o shoděCertificate of Conformity

consent: rozhodnutí o soudním smíruconsent decree

contract: smlouva o dílo, dohoda o provedení práceekon. contract for work

course: večeře o třech chodechthree-course supper

custodial: = péče o dítě svěřené soudem do výchovy jednomu z rodičůcustodial care

customer: služby zákazníkům/péče o zákazníkacustomer service/care

demand: zájem o odborníky, poptávka po odbornícíchdemand for specialists

dental: péče o chrup zubařskádental care

deposit: vkladový lístek, potvrzení o vkladudeposit slip

Easter: o Velikonocích, na Velikonoceat Easter

elderly: péče o senioryelderly care

enriched: potraviny obohacené o vitamíny(vitamin-)enriched foods

escape: pokus o útěkescape attempt

feel: ozvat se, dát o sobě vědět bolest, dopad ap.make osf felt

file: zažádat o rozvodfile for divorce

hair's breadth: o vlásek, o chlup, jen tak takby a hair's breadth

hand: požádat koho o (vý)pomoc s čímask sb for a hand with sth

handler: zřízenec starající se o zavazadla na letišti ap.baggage handler

hire purchase: smlouva o splátkovém prodejihire-purchase agreement

hobbyist: počítačový fanda, člověk, který se zajímá o počítačecomputer hobbyist

home: zvítězit o prsaget home by inches

homestead: zákon o přidělování půdy osadníkům 1862Homestead Act

horsepower: motor o výkonu 70 koní70-horsepower engine

admission: (po)žádat o přijetí, hlásit se kamapply for admission to sth

against: Opřela se o zeď.She leaned against the wall.

any: Není to o nic snazší.It's not any easier.

be: O co se to pokouší?What is he trying to do?

become: Začal jsem se o to zajímat.I became interested in it.

biggie: Není to žádná velká věc., O nic nejde.It's no biggie.

board: Dnes o to nikdo nestojí., Dnes na to každý kašle., To dnes nikoho nezajímá., To se dnes nenosí.This goes by the board today.

by: Je o hlavu větší.He is a head taller.

can: Dovedu se o sebe postarat.I can take care of myself.

clock: Hodiny jdou o 10 minut pozadu.The clock is 10 minutes slow.

close: To bylo těsné/o vlásek., Bylo to jen tak tak.It was a close shave.

danger: Hrozí mu, že přijde o práci.He is in danger of losing his job.

deal: Hodně o tom vím.I know a good deal about it.

debate: O této věci se zeširoka debatovalo.This issue was widely debated.

disinterested: O jídlo neměla vůbec zájem., Jídlo jí bylo lhostejné.She was disinterested in food.

divorce: zažádat o rozvodpráv. file for divorce

do: Ví o tom?Does he know about it?

dream: Zdálo se mi o tobě.I dreamt about you.

fast: Hodinky ti jdou o hodinu napřed.Your watch is an hour fast.

first: Bylo to poprvé, co jsme o tom slyšeli.It was the first we heard of it.

hear: Ozvi se mi., Dej o sobě vědět.Let me hear from you.

her: Řekl jsem jí o tom.I told her about it.

face: ztratit tvář, blamovat se, přijít o prestižlose face

guess: Nevím (o tom) víc než ty., Vím o tom asi tolik, co ty.Your guess is as good as mine.

about: Řekl mi o tom.He told me about it.