Hlavní obsah

any [ˈenɪ]

Zájmeno

  1. kterýkoli, jakýkoli, každý z dané skupiny
  2. nějaký v otázce a omezující podmínce... if I find any.... pokud nějaký najdu.
  3. žádný v záporné větěI'm not making any promises.Nedělám žádné sliby., Nic neslibuji.

Příslovce

  • not any v záporných větách zdůrazňuje druhý stupeň přídavného jména nebo příslovceo nic lepší ap.It's not any easier.Není to o nic snazší.

Vyskytuje se v

case: stejně, tak či onak, i takin any case

event: v každém případě, každopádněin any event

long: již neno longer, not any longer

luck: Povedlo se?, Měl jsi štěstí?Any luck?, No luck?

means: v žádném případě, rozhodně neby no means, not by any means

minute: každým okamžikem, co nevidět, každou minutouat any minute, any minute now

moment: každou chvíli, co nevidět, každým okamžikem nastatat any moment, any moment now

more: už ne...not any more

now: každou chvíli, co nevidět, každým dnem ve velmi blízké doběany day now

price: za každou cenu chtít něcoat any price

rate: alespoň, přinejmenším při srovnáníat any rate

shape: v žádné podobě, za žádných podmínek se záporem ve větěnot in any shape or form

sleep: nedělat si (příliš) hlavu s čím, netrápit se čím, příliš se nezabývat čímnot lose any/much sleep over sth

time: kdykoli, každou chvíli, co nevidětat any time

commitment: nezávazněwithout any commitment

fuss: úplně klidně, v naprostém kliduwithout (any) fuss

good: špatný, nedostatečný, k ničemuno good, not any good

hardly: téměř žádné, sotva jakéhardly any

number: spousta, mnoho, nesčetně koho/čehoany number of sb/sth

soon: v blízké době hl. se záporemany time soon, anytime soon

way: jakkoli je třeba, jakýmkoliv způsobem, tak či onakin any way necessary

have: V tomhle městě nemáme žádné obchody.We haven't any shops in this city.

help: Mohu (vám) nějak pomoci?Can I be of any help (to you)?

hold: Už jsem to nemohl udržet.I couldn't hold it any longer.

if: Jestli bylo nějaké zklamání, bylo jen dočasné.If there was any disappointment it was temporary.

brzy: již brzy už užany minute now

buď: buď jak buďin any event, come what may

každý: v každém případěin any case, rozhodně by all means

nápomocný: být (nějak) nápomocný komube of (any) help/use/assistance to sb

odklad: bez jakýchkoli odkladůwithout (any) delay, neprodleně in short order

parkování: Zákaz parkováníNo parking (any time)

pochyba: bez pochybwithout any doubt

povést se: Povedlo se? uspěl jsiAny luck?

případ: v každém případěin any case, by all means

stát: ať to stojí, co to stojí, stůj co stůjno matter what the cost, at any cost, at all costs, regardless of the cost

: už nenot any more/longer, znovu ne not again, již nikdy no more

být: Buď jak buď.Be it as it may., cokoli se stane Come what may., tak či tak In any event.

dotaz: Jsou nějaké dotazy?Any questions?

chvíle: Měla by se každou chvíli vrátit.She should be back any minute (now).

jiný: Jako jakýkoli jiný pár...Like any other couple...

již: Již tady nebydlí.She doesn't live here any more.

lék: Berete nějaké léky?Are you on (any) medication?, Do you take any drugs?

nápad: Máš nějaký nápad?Any ideas?

nějaký: Je vůbec nějaký ... ?Is there any ... ?

někam: Dá se tady někam jít? za zábavouIs there any place to go here?

některý: Ví to některý z vás?Does any of you know it?

situace: v jakékoli situaciin any situation

snést: Já už to nesnesu.I can't take it any more.

sourozenec: Máš sourozence?Do you have any brothers or sisters?

stejně: Je stejně chytrý jako kterýkoli ...He is just as clever as any ...

téměř: téměř nikdy/žádnýhardly ever/any, almost never/no

tušit: Tušíš vůbec ...?Have you any idea ...?

udržet: Už to neudržím.I can't hold it any longer.

užívat: Užíváte nějaké léky?Are you taking any medication?

vadit: Vadilo by, kdyby ...?Would it be a problem/any trouble if ...?

vůbec: Máš vůbec představu ...?Do you have any idea ... ?

vydržet: Už to nevydržím.I can't stand/take it any longer/more.

zadat: ...si v ničem nezadá s ......is not any worse than, ...compares favourably with...

zanechat: Nezanechal po sobě žádné otisky prstů.He didn't leave any fingerprints.

zdržovat: Už vás nebudu déle zdržovat.I won't keep you any longer.

žádný: Nemám žádné ...I have no ..., I don't have any ...

hlava: nedělat si (příliš) hlavu s čímnot lose any/much sleep over sth

pata: Nemá to hlavu ani patu.It doesn't make any sense., I can't make head or tail of it.

any: o nic lepší ap.not any

dát: dát do pořádkuput sth in order, spor ap. settle sth

dobré: vyřešit po dobrém co urovnat sporsettle sth amicably

likvidovat: ekon. likvidovat škodu pojišťovnasettle a claim

spor: urovn(áv)at sporsettle a dispute/an argument

stížnost: vyřídit/zamítnout stížnostsettle/reject a complaint

vyřídit: vyřídit si účty s kýmpřen. settle one's accounts with sb, get one's own back on sb, pay off a score with sb

trvale: trvale se usadit kdesettle swh permanently

účet: vyrovnat účet za cosettle the bill for sth

vyrovnat: přen. vyrovnat (si) účty s kýmsettle accounts, reckon, get even with sb

dispute: urovnávat sporysettle disputes

settle: zaplatit účet v restauraci ap.settle the bill

unlikely: Je nepravděpodobné, že se ten spor vyřeší.The dispute is unlikely to be settled.