Hlavní obsah

any [ˈenɪ]

Zájmeno

  1. kterýkoli, jakýkoli, každý z dané skupiny
  2. nějaký v otázce a omezující podmínce... if I find any.... pokud nějaký najdu.
  3. žádný v záporné větěI'm not making any promises.Nedělám žádné sliby., Nic neslibuji.

Příslovce

  • not any v záporných větách zdůrazňuje druhý stupeň přídavného jména nebo příslovceo nic lepší ap.It's not any easier.Není to o nic snazší.

Vyskytuje se v

case: in any casestejně, tak či onak, i tak

case: in any casev každém případě, každopádně, rozhodně

event: in any eventv každém případě, každopádně

long: no longer, not any longerjiž ne

luck: Any luck?, No luck?Povedlo se?, Měl jsi štěstí?

means: by no means, not by any meansv žádném případě, rozhodně ne

minute: at any minute, any minute nowkaždým okamžikem, co nevidět, každou minutou

moment: at any moment, any moment nowkaždou chvíli, co nevidět, každým okamžikem nastat

more: not any moreuž ne...

now: any day nowkaždou chvíli, co nevidět, každým dnem ve velmi blízké době

price: at any priceza každou cenu chtít něco

rate: at any ratealespoň, přinejmenším při srovnání

rate: at any ratev každém případě, rozhodně při zdůraznění poslední věci

shape: not in any shape or formv žádné podobě, za žádných podmínek se záporem ve větě

sleep: not lose any/much sleep over sthnedělat si (příliš) hlavu s čím, netrápit se čím, příliš se nezabývat čím

time: at any timekdykoli, každou chvíli, co nevidět

commitment: without any commitmentnezávazně

fuss: without (any) fussúplně klidně, v naprostém klidu

good: no good, not any goodšpatný, nedostatečný, k ničemu

hardly: hardly anytéměř žádné, sotva jaké

number: any number of sb/sthspousta, mnoho, nesčetně koho/čeho

soon: any time soon, anytime soonv blízké době hl. se záporem

time: any timekdykoliv

way: in any way necessaryjakkoli je třeba, jakýmkoliv způsobem, tak či onak

good: The treatment didn't do any good.Léčba nijak nepomohla.

have: We haven't any shops in this city.V tomhle městě nemáme žádné obchody.

help: Can I be of any help (to you)?Mohu (vám) nějak pomoci?

hold: I couldn't hold it any longer.Už jsem to nemohl udržet.

if: If there was any disappointment it was temporary.Jestli bylo nějaké zklamání, bylo jen dočasné.

way: Are you interested in it in any way?Zajímá tě to vůbec?

brzy: již brzy už užany minute now

buď: buď jak buďin any event, come what may

každý: v každém případěin any case, rozhodně by all means

nápomocný: být (nějak) nápomocný komube of (any) help/use/assistance to sb

odklad: bez jakýchkoli odkladůwithout (any) delay, neprodleně in short order

parkování: Zákaz parkováníNo parking (any time)

pochyba: bez pochybwithout any doubt

povést se: Povedlo se? uspěl jsiAny luck?

případ: v každém případěin any case, by all means

stát: ať to stojí, co to stojí, stůj co stůjno matter what the cost, at any cost, at all costs, regardless of the cost

: už nenot any more/longer, znovu ne not again, již nikdy no more

být: Buď jak buď.Be it as it may., cokoli se stane Come what may., tak či tak In any event.

být: Jsou nějaké volné židle?Are there any free chairs?

dotaz: Jsou nějaké dotazy?Any questions?

chvíle: Měla by se každou chvíli vrátit.She should be back any minute (now).

jiný: Jako jakýkoli jiný pár...Like any other couple...

již: Již tady nebydlí.She doesn't live here any more.

lék: Berete nějaké léky?Are you on (any) medication?, Do you take any drugs?

nápad: Máš nějaký nápad?Any ideas?

nějaký: Je vůbec nějaký ... ?Is there any ... ?

nějaký: Sotva se zařadí do nějaké skupiny.They will hardly fit in any group.

někam: Dá se tady někam jít? za zábavouIs there any place to go here?

některý: Ví to některý z vás?Does any of you know it?

situace: v jakékoli situaciin any situation

snést: Já už to nesnesu.I can't take it any more.

sourozenec: Máš sourozence?Do you have any brothers or sisters?

stejně: Je stejně chytrý jako kterýkoli ...He is just as clever as any ...

téměř: téměř nikdy/žádnýhardly ever/any, almost never/no

tušit: Tušíš vůbec ...?Have you any idea ...?

udržet: Už to neudržím.I can't hold it any longer.

užívat: Užíváte nějaké léky?Are you taking any medication?

vadit: Vadilo by, kdyby ...?Would it be a problem/any trouble if ...?

vůbec: Máš vůbec představu ...?Do you have any idea ... ?

vydržet: Už to nevydržím.I can't stand/take it any longer/more.

zadat: ...si v ničem nezadá s ......is not any worse than, ...compares favourably with...

zanechat: Nezanechal po sobě žádné otisky prstů.He didn't leave any fingerprints.

zdržovat: Už vás nebudu déle zdržovat.I won't keep you any longer.

žádný: Nemám žádné ...I have no ..., I don't have any ...

hlava: nedělat si (příliš) hlavu s čímnot lose any/much sleep over sth

pata: Nemá to hlavu ani patu.It doesn't make any sense., I can't make head or tail of it.