Hlavní obsah

zanechat

Dokonavé sloveso

  1. (činnosti) čeho stop, quit, abandon, cease doing sthZanechala studia.She quit school., She dropped out of school.
  2. (po sobě) koho/co leave sb/sth, co komu(odkázat) leaveform. bequeath sth to sbZanechte, prosím, vzkaz.Please leave a message.Nezanechal po sobě žádné otisky prstů.He didn't leave any fingerprints.
  3. (opustit) koho leave, abandonkniž. forsake sbzanechat koho o samotěleave/let sb alone

Vyskytuje se v

finished: skončit s čím, zanechat čeho, být s čím hotovbe finished with sth

retired: hráč, který zanechal aktivní (sportovní) činnostiretired player

taste: zanechat komu (nepříjemnou) pachuť v ústech zážitek ap.přen. leave a bad taste in sb's mouth

zanechat: Zanechala studia.She quit school., She dropped out of school.