Hlavní obsah

nechat

Dokonavé sloveso

  1. (dovolit, umožnit) let sb do sth, allow, permit sb to do sthNech to být.Let it be.Nenechte si to ujít.Don't miss it.Nech si poradit. Poslechni měTake my advice.nechat jít koho pustitlet sb gonechat propadnout(u zkoušky) fail, refer sb, (majetek oproti dluhu) condemn
  2. (v daném stavu) leave sthNech to tak/jak to je.Leave it as it is.nechat co na pozdějileave sth until later, put sth on holdnechat na pokoji koho/coleave sb/sth alone, let sb/sth be, co give sth a rest, (držet se dál) stay away from, keep one's hand off sb/sth
  3. (přestat se zajímat) koho/co leave sb/sth (behind)(opustit) abandonnechat koho o samotěleave sb alonenechat koho čekatkeep sb waiting, hovor. have sb cooling his heels, (odložením na jindy) put sb off, stand up
  4. hovor.(rozejít se s někým) koho leave sbhovor.hovor. ditch, chuck, dump sbNechal ji kvůli jiné dívce.He left her for another girl.
  5. (přenechat k vyřízení ap.) co na kom leave sth (up) to sb(svěřit) entrust, let sb take care of sthNechte to na mně.Leave it up to me., Let me take care of it.
  6. (zanechat po sobě) leave (behind)Chcete mu nechat zprávu?Would you like to leave a message for him?
  7. (přestat s něčím) čeho stop, quit(vzdát) give upRozhodla se nechat školy.She decided to quit school.Nechme toho.Let's drop this subject., (zapomeneme na to) Let's forget it.
  8. hovor.(dát udělat ap.) co to have/get sth donehovor.(přimět někoho) have sb do sthnechat si opravit autohave one's car repairedNechala se ostříhat.She got her hair cut.
  9. (ponechat, neodnímat) komu co let sb have sth, leave sth to sbNech mu to.Let him have it.nechat spropitné komuleave/give a tip to sb, tip sb
  10. nechat si (podržet ve vlastnictví) co keep sthNechte si drobné.Keep the change.

Vyskytuje se v

odležet: nechat odležet, dát odležetnechat uzrát co leave* sth to mature/ripen, mature, mellow, ripen sth

čekat: nechat koho čekatkeep sb waiting., hovor. have sb cooling his heels

fouknout: dát komu/nechat koho fouknout do balonkubreathalyze sb

hlasovat: nechat hlasovat o čemput sth to the vote

kolovat: nechat/dát kolovat copass sth (a)round

nachytat: nechat se nachytatna nabídku ap. swallow the bait/hook, fall for it, naletět be taken in

napospas: nechat/dát koho napospas komu/čemuleave sb at/to the mercy of sb/sth, ve štychu leave sb high and dry/to twist in the wind

ocenit: nechat/dát si ocenit cohave sth valued/appraised

odstát: nechat odstát pokrm ap.leave to stand

ostříhat: nechat se ostříhathave one's hair cut

ověřit: nechat si co notářsky ověřithave sth certified by a notary (public)

pokoj: nechat koho na pokoji nerušit ap.leave sb alone

propadnout: nechat propadnout koho u zkouškyfail sb

předělat: nechat co předělathave sth remade

samota: nechat koho o samotěleave sb alone

škola: nechat koho po školekeep sb after school/in detention

ukolébat se: nechat se ukolébatbe lulled (into a false sense of security) by sth

unést: nechat se unést emocemiget carried away, let one's emotions run away with one

vyvolat: nechat si vyvolat cohave sth developed

běžet: Nechal motor běžet.He left the engine running.

domluvit: Nechte mne prosím domluvit.Please, let me finish.

drobné: Drobné si nechte.Keep the change.

hádat: Nech mě hádat.Let me guess.

chutnat: Nechte si chutnat!Bon appétit!, přeje-li číšník ap. Enjoy your meal!

jimi: Nenechte se jimi odradit.Don't let them discourage you.

líbit: To si nenechám líbit.I won't tolerate this.

mě, mne: Nechal mne o samotě.He left me alone.

mýlit se: Nenechte se tím mýlit.Don't be mistaken by it!

neznat se: Nech toho, nebo se neznám!Stop it or I won't be responsible for my actions!

odradit: Nenechte se (tím) odradit.Don't be/get discouraged (by it)., Don't let it discourage you.

opravit: nechat si co opravithave sth repaired

památka: nechat si co na památkukeep sth a keepsake

pozdější: nechat co na pozdější dobuleave sth for later

překvapit: Nech(te) se překvapit! počkejte siWait for it!

přemluvit: nechat se přemluvit k čemube talked into doing sth, (allow osf to) be persuaded to do sth

rozptylovat: Nenechte se tím rozptylovat.Don't let it distract you.

růst: nechat si růst vousygrow a beard

spravit: Nechal jsem si to spravit.I had it repaired.

strhnout: Nechal se strhnout. uvolnil seHe let himself go.

téct: Nechal téct vodu.He left the tap running.

tetovat: nechat se tetovatget a tattoo

ujít: Nenechte si to ujít!Don't miss it!

uvážení: Nechám to na vaše uvážení.I'll leave it to/at your discretion.

vous: nechat si (na)růst vousygrow a beard

vyšetřit: nechat se vyšetřit u lékařehave an examination, have osf examined

vytrhnout: nechat si vytrhnout zubhave a tooth pulled out

vzkaz: Chtěl bych jí nechat vzkaz.I'd like to leave a message for her.

zkrátit: nechat si zkrátit vlasyhave one's hair cut

znepokojovat: Nenech se tím znepokojovat.Don't let it worry you.

holičky: nechat koho na holičkáchleave sb in the lurch/high and dry, let sb down, AmE,hovor. leave sb twist in the wind, hang sb out to dry

podusit: nechat koho podusit (ve vlastní šťávě)let sb stew (in his own juice)

slyšet: nechat/dát se slyšet prohlásitdeclare officially/publicly, state

štych: nechat koho ve štychu na holičkáchleave sb in the lurch, let sb down, AmE leave sb to twist in the wind

beard: nechat si (na)růst vousygrow a beard

boob: nechat si udělat silikony zvětšit prsahovor. get a boob job

carry away: nechat se unést/strhnoutpřen. get/be carried away

cash: nechat si proplatit šekcash a cheque

cut: nechat se ostříhathave one's hair cut

detention: nechat koho po školekeep sb in detention

discouraged: nechat se odradit, ztratit odvahu k činu ap.become discouraged

discretion: nechat co na uvážení koholeave sth to sb's discretion

expense: nechat si proplatit výdaje, nárokovat proplacení výdajůekon. claim expenses

eyeful: (po)řádně ukázat komu co, nechat koho pořádně se podívat na cogive sb an eyeful of sth

haircut: nechat se ostříhatget a haircut

insight: přiblížit komu co, nechat koho nahlédnout do (tajů) čehogive sb (some) insight into sth

jump: nechat propadnout kauci utéctjump bail

knock off: Nech toho!, Přestaň s tím!, Vykašli se na to!Knock it off!

microchip: nechat si očipovat psahave/get one's dog microchipped

perm: nechat si udělat trvalouget/have a perm

plug: nechat si nastřelit vlasyget (hair) plugs

provoke: nenechat se vyprovokovatrefuse to be provoked

repair: nechat si co opravithave sth repaired

run away with: nechat se unést/zmítat/ovládat emocemilet/allow one's emotions run away with one

strand: nechat koho ve štychu/na holičkách/na pospasleave sb stranded

sway: nechat se ovlivnit/zmítat kým/čímbe swayed by sb/sth

tattoo: nechat se tetovatget a tattoo

unsaid: neříct co, nechat co nevyřčenoleave sth unsaid

verify: dát/nechat si co ověřit dokument úředně ap.have sth verified

vote: nechat hlasovat o čemput sth to the vote

wait: nechat koho čekatkeep sb waiting

abort: Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.She aborted her child.

advice: Nechej si poradit., Poslechni mě., Dej na mne.Take my advice.

alone: Nechte mě na pokoji.Leave me alone.

behind: Nechal auto za domem.He left the car behind the house.

change: Zbytek si nechte.Keep the change.

drop: Všeho nech(te) a ...Drop everything and ...

enjoy: Dobrou chuť., Nechte si chutnat., Ať vám chutná.Enjoy your meal.

finish: Nech(te) mě domluvit.Let me finish.

get: Nechal jsem si upevnit bezpečnostní pásy.I got safety belts fitted.

grow: Nechal jsem si růst vousy.I started growing my beard.

guess: Nech mě hádat.Let me guess.

hair: Nechala se ostříhat.She got her hair cut.

him: Nech mě s ním promluvit.Let me talk to him.

keep: Mohl bych si to nechat?Could I keep it?

last: Své nejlepší víno jsem si nechal na konec.I've left my best wine until last.

leave: Nech(te) to na mně.Leave it (up) to me.

nechat: nechat sipodržet ve vlastnictví co keep* sth

let: Nenech se tím vyvést z míry.Don't let it upset you.

meal: Dobrou chuť!, Nechte si chutnat! přeje hl. číšník ap.Enjoy your meal!

message: Chcete nechat vzkaz?Can I take a message?

on: Nech si to na sobě.Keep it on.

pass: Nech mě projít.Let me pass.

stop: Přestaň!, Nech toho!Stop it!