Hlavní obsah

nechat

Dokonavé sloveso

  1. (dovolit, umožnit) let sb do sth, allow, permit sb to do sthNech to být.Let it be.Nenechte si to ujít.Don't miss it.Nech si poradit. Poslechni měTake my advice.nechat jít koho pustitlet sb gonechat propadnout(u zkoušky) fail, refer sb, (majetek oproti dluhu) condemn
  2. (v daném stavu) leave sthNech to tak/jak to je.Leave it as it is.nechat co na pozdějileave sth until later, put sth on holdnechat na pokoji koho/coleave sb/sth alone, let sb/sth be, co give sth a rest, (držet se dál) stay away from, keep one's hand off sb/sth
  3. (přestat se zajímat) koho/co leave sb/sth (behind)(opustit) abandonnechat koho o samotěleave sb alonenechat koho čekatkeep sb waiting
  4. hovor.(rozejít se s někým) koho leave sbhovor.hovor. ditch, chuck, dump sbNechal ji kvůli jiné dívce.He left her for another girl.
  5. (přenechat k vyřízení ap.) co na kom leave sth (up) to sb(svěřit) entrust, let sb take care of sthNechte to na mně.Leave it up to me., Let me take care of it.
  6. (zanechat po sobě) leave (behind)Chcete mu nechat zprávu?Would you like to leave a message for him?
  7. (přestat s něčím) čeho stop, quit(vzdát) give upRozhodla se nechat školy.She decided to quit school.Nechme toho.Let's drop this subject., (zapomeneme na to) Let's forget it.
  8. hovor.(dát udělat ap.) co to have/get sth donehovor.(přimět někoho) have sb do sthnechat si opravit autohave one's car repairedNechala se ostříhat.She got her hair cut.
  9. (ponechat, neodnímat) komu co let sb have sth, leave sth to sbNech mu to.Let him have it.nechat spropitné komuleave/give a tip to sb, tip sb
  10. nechat si (podržet ve vlastnictví) co keep sthNechte si drobné.Keep the change.

Vyskytuje se v

odležet: nechat odležet, dát odležetnechat uzrát co leave* sth to mature/ripen, mature, mellow, ripen sth

čekat: nechat koho čekatkeep sb waiting., hovor. have sb cooling his heels

fouknout: dát komu/nechat koho fouknout do balonkubreathalyze sb

hlasovat: nechat hlasovat o čemput sth to the vote

kolovat: nechat/dát kolovat copass sth (a)round

melír: nechat si udělat melírget highlights, have/get one's hair highlighted

nachytat: nechat se nachytatna nabídku ap. swallow the bait/hook, fall for it, naletět be taken in

napospas: nechat/dát koho napospas komu/čemuleave sb at/to the mercy of sb/sth, ve štychu leave sb high and dry/to twist in the wind

ocenit: nechat/dát si ocenit cohave sth valued/appraised

očipovat: nechat si očipovat psahave/get one's dog (micro)chipped

odstát: nechat odstát covodu ap. leave sth to sit (out), let sth stand, pokrm ap. leave sth to stand

ostříhat: nechat se ostříhathave one's hair cut

otestovat: nechat se otestovat na co virus ap.get tested for sth

ověřit: nechat si co notářsky ověřithave sth certified by a notary (public)

pokoj: nechat koho na pokoji nerušit ap.leave sb alone

propadnout: nechat propadnout koho u zkouškyfail sb

propadnout: práv. nechat propadnout co patent, zálohu ap.forfeit sth

předělat: nechat co předělathave sth remade

samota: nechat koho o samotěleave sb alone

škola: nechat koho po školekeep sb after school, AmE keep sb in (detention)

ukolébat se: nechat se ukolébatbe lulled (into a false sense of security) by sth

unést: nechat se unést emocemiget carried away, let one's emotions run away with one

vyvolat: nechat si vyvolat cohave sth developed

běžet: Nechal motor běžet.He left the engine running.

domluvit: Nechte mne prosím domluvit.Please, let me finish.

drobné: Drobné si nechte.Keep the change.

hádat: Nech mě hádat.Let me guess.

chutnat: Nechte si chutnat!Bon appétit!, přeje-li číšník ap. Enjoy your meal!

jimi: Nenechte se jimi odradit.Don't let them discourage you.

líbit: To si nenechám líbit.I won't tolerate this.

mě, mne: Nechal mne o samotě.He left me alone.

mýlit se: Nenechte se tím mýlit.Don't be mistaken by it!

neznat se: Nech toho, nebo se neznám!Stop it or I won't be responsible for my actions!

odradit: Nenechte se (tím) odradit.Don't be/get discouraged (by it).

opravit: nechat si co opravithave sth repaired

památka: nechat si co na památkukeep sth a keepsake

pozdější: nechat co na pozdější dobuleave sth for later

překvapit: Nech(te) se překvapit! počkejte siWait for it!

přemluvit: nechat se přemluvit k čemube talked into doing sth, (allow osf to) be persuaded to do sth

rozptylovat: Nenechte se tím rozptylovat.Don't let it distract you.

růst: nechat si růst vousygrow a beard

spravit: Nechal jsem si to spravit.I had it repaired.

strhnout: Nechal se strhnout. uvolnil seHe let himself go.

téct: Nechal téct vodu.He left the tap running.

tetovat: nechat se tetovatget a tattoo

ujít: Nenechte si to ujít!Don't miss it!

uvážení: Nechám to na vaše uvážení.I'll leave it to/at your discretion.

vous: nechat si (na)růst vousygrow a beard

vyšetřit: nechat se vyšetřit u lékařehave an examination, have osf examined

vytrhnout: nechat si vytrhnout zubhave a tooth pulled out

vzkaz: Chtěl bych jí nechat vzkaz.I'd like to leave a message for her.

zahanbit: Nenechal se zahanbit.He wouldn't be put to shame., He wouldn't be outdone.

zkrátit: nechat si zkrátit vlasyhave one's hair cut

znepokojovat: Nenech se tím znepokojovat.Don't let it worry you.

holičky: nechat koho na holičkáchleave sb in the lurch/high and dry, let sb down, AmE,hovor. leave sb twist in the wind

podusit: nechat koho podusit (ve vlastní šťávě)let sb stew (in his own juice)

slyšet: nechat/dát se slyšet prohlásitdeclare officially/publicly, state

štych: nechat koho ve štychu na holičkáchleave sb in the lurch, let sb down, AmE leave sb to twist in the wind

beard: grow a beardnechat si (na)růst vousy

boob: hovor. get a boob jobnechat si udělat silikony zvětšit prsa

carry away: přen. get/be carried awaynechat se unést/strhnout

cash: cash a chequenechat si proplatit šek

cut: have one's hair cutnechat se ostříhat

detention: keep sb in detentionnechat koho po škole

discouraged: become discouragednechat se odradit, ztratit odvahu k činu ap.

discretion: leave sth to sb's discretionnechat co na uvážení koho

expense: ekon. claim expensesnechat si proplatit výdaje, nárokovat proplacení výdajů

eyeful: give sb an eyeful of sth(po)řádně ukázat komu co, nechat koho pořádně se podívat na co

haircut: get a haircutnechat se ostříhat

jump: jump bailnechat propadnout kauci utéct

knock off: Knock it off!Nech toho!, Přestaň s tím!, Vykašli se na to!

leave: leave sb to osfnechat být, nevšímat si koho

long: be long in comingnechat na sebe (dlouho) čekat dlouho nenastat

microchip: have/get one's dog microchippednechat si očipovat psa

perm: get/have a permnechat si udělat trvalou

plug: get (hair) plugsnechat si nastřelit vlasy

provoke: refuse to be provokednenechat se vyprovokovat

repair: have/get sth repairednechat/dát (si) co opravit

run away with: let/allow one's emotions run away with onenechat se unést/zmítat/ovládat emocemi

strand: leave sb strandednechat koho ve štychu/na holičkách/na pospas

sway: be swayed by sb/sthnechat se ovlivnit/zmítat kým/čím

sweat: let sb sweatpřen. (nechat) podusit koho

tattoo: get a tattoonechat se tetovat

unsaid: leave sth unsaidneříct co, nechat co nevyřčeno

vaccination: get/have a vaccinationnechat se (na)očkovat

vaccination: have a vaccination appointmentjít se nechat očkovat

verify: have sth verifieddát/nechat si co ověřit dokument úředně ap.

vote: put sth to the votenechat hlasovat o čem

wait: keep sb waitingnechat koho čekat

abort: She aborted her child.Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.