Hlavní obsah

cut [kʌt]

Slovesopt&pp cut

 1. (o)řezat, rozřezat, (po)krájet cocut sth openrozříznout, otevřít řezem co
 2. osf říznout se nožem, pořezat seHe cut his finger.Řízl se do prstu.
 3. stříhat vlasy, nehty, sekat trávu, sklízet úroduhave one's hair cutnechat se ostříhat
 4. zastřihnout, přistřihnout, zkrátit
 5. be cut být střižen oděv
 6. through sth prořezávat se čím, razit si cestu přes co snadno
 7. across/through sth střihnout (si) to přes co
 8. cut (down) snížit, omezit, (z)redukovat výdaje ap.
 9. (z)krátit text písně ap.
 10. přerušit dodávky plynu, telefonní hovor ap.
 11. snímat, sejmout kartyHe cut his (first) tooth.Prořezal se mu první zub. dítěti
 12. AmE, hovor.přestat s čímCut it out!Přestaň s tím!, Nech toho!, Kašli na to!
 13. not cut it nemít na to, nemoci se rovnat nebýt zdaleka tak dobrý

Vyskytuje se v

corner: odbývat to, flinkat to, flákat to dělat rychle či levně na úkor kvalitycut corners

cut: být střižen oděvbe cut

cut off: odříznout, uříznout, odstřihnout cocut sth off

cut-off: nejzazší mez pro ukončení ap.cut-off (point)

cut out: vystřihnout, vyříznoutcut sth out

cut-throat: břitva k holenícut-throat (razor)

cut up: rozřezat, rozstříhat cocut sth up

nose: nadělat si do vlastního hnízda snažit se uškodit jinému a přitom ubližovat i sám soběcut off one's nose to spite one's face

size: usadit, srovnat, usměrnit koho rázným činem ap.cut sb down to size

story: abych to zkrátil při vyprávěníto cut a long story short

tooth: zaučit se, získat první zkušenosti na čem,jako cocut one's teeth on/as/doing sth

work: mít před sebou (pěkný) kus prácehave one's work cut out

cutting edge: být v čele vývoje ap.be at the cutting edge

edge: špička v technickém vývoji ap.cutting edge

flower: čerstvě řezané květinyfresh-cut flowers

freshly: čerstvě posekaná trávafreshly cut grass

grass: (po)sekat trávníkcut the grass

neckline: výstřih s dekoltemlow(-cut) neckline

open: roztrhnout/vypáčit/rozříznout tak otevřítrip/pry/cut open

saw: rozbrušovačka, rozbrušovací pilachop saw, cut-off saw

short: zkrátit, zkrácenýcut short

subsidy: snížení dotacísubsidy cuts

supply: přerušení dodávky plynu ap.supply cut

thread: řezání závitutech. thread cutting

through: proříznoutcut through

wound: řezná ránacut wound

cut back: Měl bys omezit cukry.You should cut back on sugar.

free: Odřízl psa. uvázaného ap.He cut the dog free.

hair: Nechala se ostříhat.She got her hair cut.

have: Měl by se dát ostříhat.He should have his hair cut.

her: Řízla se do palce.She cut her thumb.

his: Řízl se do prstu.He cut his finger.

cloth: ze stejného těsta lidé ap.cut from the same cloth

short story: abych to zkrátil ... ve vyprávění ap.to cut a short story shorter ...

broušený: broušený diamantcut diamond

dát se: dát se ostříhathave/get one's hair cut, get a haircut

diamant: broušený diamantcut diamond, brilliant

krátce: krátce střižený vlasycut short, (close-)cropped

nakrátko: nakrátko sestřiženýclose-cropped, close-cut, cut short

ostříhat: nechat se ostříhathave one's hair cut

pokrájet: pokrájet co na kouskycut sth into pieces

proklestit: proklestit si cestu čímcut/hack one's way through sth

přerušení: přerušení dodávky plynu ap.supply cut

přerušit: přerušit dodávku čehocut off the supply of sth

řezný: řezný nástrojcutting tool

sečný: sečná zbraňcutting weapon

sklo: sklář. broušené sklocut glass

skočit: přen. skočit do řeči komucut in on sb, interrupt sb

škola: chodit za školuplay truant/AmE hooky, skip (off) school, BrE bunk off (from) school, AmE cut classes/school

věc: jít přímo k věci/na věcgo to the point, get down to business, hovor. cut to the chase

vložit: výp. vyjmout a vložitcut and paste

vyjmout: výp. vyjmout a vložit část textu ap.cut and paste

výpadek: výpadek proudupower/electricity failure, (power) blackout, i úmyslně způsobený power BrE cut/AmE outage

výstřih: šaty s hlubokým výstřihemlow-cut dress

zastavení: zastavení dodáveksupply cut-off

zastavit: zastavit dodávky čehocut off the supply of sth

zkrátit: abych to zkrátilto be brief, to cut a long story short(er)

napůl: rozříznout co napůlcut sth in half

nechat: Nechala se ostříhat.She got her hair cut.

odříznout: odříznout od světacut off from the rest of the world

ostříhaný: ostříhaný nakrátkoclose-cropped, cut short

porazit: porazit starý stromcut down an old tree

přestat: Přestaň (s tím)!Stop it!, Cut it out!, Stow it!, Cheese it!, hovor. Lay off!

řeč: skočit komu do řečicut in on sb, interrupt sb

řezat: řezat co na plátkyslice (up) sth, cut sth into slices

říznout se: Řízl jsem se do prstu.I('ve) cut my finger.

sekat: sekat trávucut/mow (the) grass

useknout: Usekl si prst.He cut his finger off.

vysekat: vysekat díru do leducut a hole in the ice

zkrátka: Abych to vzal zkrátka...To cut a long story short..., To make it short...

žvanit: Nežvaň.zmlkni Shut up., neříkej kraviny vulg. Cut the crap., kecy Bullshit!, nelži Don't give me that bullshit.

gordický: rozetnout gordický uzelcut the Gordian knot

přimhouřit: přen. přimhouřit oko nad čímignorovat ignore sth, přehlížet overlook sth, nechtít vidět turn a blind eye to sth, být shovívavější cut sb some slack

rozetnout: rozetnout gordický uzelcut the Gordian knot

bias: šikmo střiženýcut on the bias, bias-cut

tuba: bombardonbasová tuba bombardón

tub: máselničkabutter tub