Hlavní obsah

věc

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (předmět) thing, object(určitého druhu) article
  2. věci (majetek) thingsvěci hovor. stuffvěci (oblečení) clothesosobní věcipersonal things
  3. (skutečnost) thing(fakt) fact
  4. (událost) thing, eventDěly se divné věci.Strange things were happening.
  5. (záležitost) business, affair, issue(problém) matter, problem(otázka) question(podstata) point(právní) case(v úředních dopisech) reTo není jejich věc.It's not their concern/none of their business.To je jeho věc.That's his business.To je věc názoru.It's a matter of opinion.věc ctimatter/point of honour/AmE honorjít přímo k věci/na věcgo to the point, get down to business, hovor. cut to the chase

Vyskytuje se v

jít: Jdi na to/věc.Go for it.

ministerstvo: ministerstvo zahraničních věcíMinistry/AmE Department of Foreign Affairs, v Británii Foreign Office, v USA State Department

přejít: přejít k věcigo to the point, get down to business

být: Je mnoho věcí ...There are many things ...

jádro: jádro věciheart of the matter, sum and substance

jeho: To je jeho věc.That's his business.

ostatní: a ostatní věciand other things

proniknout: proniknout k podstatě věciget to the heart of the matter

sbalit: sbalit si věci před odjezdem ap.pack up (one's things)

souviset: Tyto věci spolu úzce souvisí.These things are closely connected/related.

jméno: nazývat věci pravými jménycall a spade a spade

pravý: uvést to/věci na pravou míru výrok ap.set/put the record straight

attitude: mít špatný přístup/postoj (k věci)have an attitude problem

crux: jádro věcicrux of the matter

dewy-eyed: příliš si to malovat, vidět věci příliš optimistickybe dewy-eyed

errand: vyřizovat (věci) pro koho, dělat poslíčka komu, dělat pochůzkyrun errands for sb

get down to: jít (přímo) k věci/na věcget down to business

hear: projednávat případ, mít slyšení ve věcihear a case

hit and miss: věc náhodyhit-and-miss affair

issue: vedlejší věcside issue

item: osobní věcipersonal items

juggling act: snažit se dělat několik věcí najednoudo a juggling act

nitty-gritty: dostat se k jádru (věci)get down to the nitty-gritty

object: nalezená věcobject found

personal: osobní věcipersonal belongings

proposition: (tvrdý) oříšek, nelehká věc, problémtough proposition

small: bezvýznamný člověk, bezvýznamná věc, nicotnostslang. small potato

thing: pohledávky, žalovatelné věcipráv. things in action

together: V našem pohledu na věc jsme zajedno.We are together in the way we see it.

topic: být zcela od věci/mimo tematickybe off-topic

try: vést soudní řízení ve věci podvodutry a case of fraud

unavailable: odmítat se (k věci) vyjádřitbe unavailable for comment

biggie: Není to žádná velká věc., O nic nejde.It's no biggie.

business: To není tvoje věc., Po tom ti nic není.It's not your business.

debate: O této věci se zeširoka debatovalo.This issue was widely debated.

used: Začal dělat věci, které dříve nedělal.He started doing things he didn't use to do.

fish: mít důležitější věci na prácihave other fish to fry

point: k věci, výstižnýto the point

věc: věc ctimatter/point of honour/AmE honor