Hlavní obsah

povinnost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (nutnost) duty, obligation(odpovědnost) responsibilityobčanská povinnostcivic dutyplnit svou povinnostdo one's dutysplnit svoji povinnostfulfil one's duty, (závazek) meet one's obligation, přen. pay one's duties
  2. (závazek) obligation, commitment(dluhová) liabilitypráv. vyživovací povinnostmaintenance obligationekon. daňová povinnosttax liability

Vyskytuje se v

branný: branná povinnostcompulsory military service

spojit: spojit povinnost se zábavoumix business with pleasure

civic: občanské povinnosticivic duties

confidentiality: povinnost zachování mlčenlivostiduty of confidentiality

dodge: daňový únik, vyhýbání se daňové povinnostitax dodge

duty: nad rámec svých povinností číbeyond the call of duty

legally: mít ze zákona povinnost udělat cobe legally obliged to do sth

maintenance: soudní příkaz k vyživovací povinnostipráv. maintenance order

marital: manželské povinnostimarital obligations

moral: morální povinnostmoral obligation

neglect: zanedbá(vá)ní povinnostineglect of duty

negligent: zanedbávat své povinnostibe negligent of one's duties

obligation: být povinen, mít povinnost udělat cobe under an obligation to do sth

oblige: muset, být nucen/povinen, mít povinnost udělat cobe obliged to do sth

onus: důkazní břemeno/povinnostonus of proof

resume: znovu se ujmout svých povinnostíresume one's duties

reverse: přenesení daňové povinnosti z DPHreverse charge

duty-bound: Cítil jsem povinnost pomoci.I felt duty-bound to help.

povinnost: občanská povinnostcivic duty