Hlavní obsah

práce

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (cílená činnost) work(hl. fyzická) labourAmE laborlehká/těžká prácelight/hard workMám spoustu práce.I am very busy.Práce na silniciRoad Works
  2. (veličina) workkvalifikovaná práceskilled workpráce přes časovertimeproduktivita prácelabour productivitySvátek práceLabour day
  3. (zaměstnání) job, work, employmentHledám práci.I am looking for a job.chodit do prácego to workbýt v prácibe at workmít práci/být bez prácebe in/out of workúřad práceemployment office, BrE job centre
  4. (výsledné dílo) (piece of) workliterární práceliterary workdiplomová práce(diploma) thesis

Vyskytuje se v

bez, beze: být bez prácebe out of work/unemployed/jobless

činorodý: činorodá prácecreative work

dát se: dát se do práceget down to work

dělba: přirozená dělba prácenatural division of labour

demoliční: demoliční práce/četademolition work/squad

diplomový: diplomová práce(diploma) thesis, řidč. degree work

domácí: domácí prácehousework, household chores, BrE, zast. charring

písemný: písemná prácepísemka written exam, slohová ap. essay, zadaný úkol assignment

plný: (práce na) plný úvazekfull-time job

pokrývačský: pokrývačské práceroofing works

poloviční: (práce na) poloviční úvazekhalf-time job

dostavit se: dostavit se do prácearrive at work, report to work

hledat: Hledám práci.I'm looking for a job.

nabídnout: Byla mi nabídnuta práce na ...I was offered a job at ...

najít: najít (si) prácifind/get a job

nudit: Ta práce mě nudí.This work bores me., už mě nebaví I am tired of this work.

odejít: Odešla do práce.She (has) left for work.

odvést: Odvedli jste dobrou práci.You have done a good job.

kvapný: Práce kvapná málo platná.Haste makes waste., More haste, less speed.

applicant: uchazeč o prácijob applicant

apply: žádat o místo, ucházet se o práciapply for a job

attitude: přístup k práci osobní, pracovní morálkaattitude to work, work(ing) attitude

available: moci nastoupit do práce, moci začít pracovat, být práceschopnýbe available for work

building: stavební prácebuilding operations

bunk off: ulejvat se z prácebunk off from work

business: jít si po své prácigo about one's business

busy: pustit se do práce, začít se činit, dát se do tohoget busy

centre: zprostředkovatelna práceBrE job centre

code: zákoník práceLabour Code

commission: práce na zakázkucommissioned work

computer: práce na počítačicomputer work

computing: znalost práce s počítačem, počítačové dovednosticomputing skills

contract: smluvní práce, smluvní pracovní činnost, smluvní výkon (činnosti)ekon. contract work

demolition: demoliční práce/náloždemolition work/charge

desk: kancelářská práce u psacího stoludesk job

dissatisfaction: nespokojenost s prací, pracovní nespokojenostjob dissatisfaction

division: dělba prácedivision of labour

doctoral: doktorská diplomová práce/dizertacedoctoral thesis

domestic: domácí prácedomestic chores

done: Dobrá práce., Výborně., Dobře. projev uznáníWell done.

exchange: burza práce, zprostředkovatelna prácehist. labour exchange

ground: zemní práceground work(s)

group: skupinová prácegroup work

half-time: práce na půl úvazkuhalf-time job

home: práce z domu/domahome working

household: domácí práce úklid ap.household chores

hunt: shánět prácibe on a job hunt

job: nezaměstnaný, bez práceout of a job

joiner: truhlářská prácejoiner's work

labour: trh práceekon. labour market

laundry: prací prostředeklaundry detergent

light: lehká prácelight work

lost: zbytečná prácelost labour

occupational: bezpečnost práceoccupational safety

off: nebýt v práci, mít volno kvůli nemocibe off work

office: kancelářská práce, administrativaoffice work

operation: stavební prácebuilding operation(s)

overtime: zákaz práce přesčasovertime ban

part-time: práce na částečný úvazekpart-time job

PhD: doktorandská prácePhD thesis

progress: nedokončená práce, rozpracovaná výroba, přen. polotovar, prováděná prácework in progress

reader: oponent diplomové prácedissertation reader

road: práce na silniciroad works

seasonal: sezonní práceseasonal work

secretarial: práce/kurz pro sekretářkysecretarial work/course

seeker: lidé hledající práci, uchazeči o zaměstnáníjob seekers

semi-skilled: práce vyžadující částečnou kvalifikaci/zaučení hl. dělnickésemi-skilled jobs

servitude: trest nucených prací, těžký žalářhist. penal servitude

shift: práce na směnyshift work

shop: řeči o prácishop talk

supervisor: vedoucí diplomové prácethesis supervisor

swamp: být zavalený prací, mít práce nad hlavube swamped with work

talk: bavit se o prácitalk shop

throw into: vrhnout se do prácethrow osf into work

training: školení při prácion-the-job training

unable: práce neschopnýunable to work

unfit: práce neschopnýunfit for work

unoccupied: nemít nic na práci, být nezaměstnanýbe unoccupied

waged: práce za (stálou) mzduwaged work

work: rozpracovaná výroba, přen. polotovar, nedokončená prácework in progress/process

working: způsob práce, pracovní metodamethod of working

anxious: Už se nemohl dočkat, až se vrátí do práce.He was anxious to get back to work.

at: v práciat work

before: Děti jsou pro ni přednější než práce.Her children come before her job.

danger: Hrozí mu, že přijde o práci.He is in danger of losing his job.

deal: Mám spoustu práce.I have a good deal of work to do.

down: To jen díky tvrdé práci.That is down to hard work.

fine: Odvádíte skvělou práci.You're doing a fine job.

for: Pak odešel do práce.Then he left for work.

increasingly: Je stále těžší sehnat práci.It's increasingly difficult to get a job.

práce: Práce na silniciRoad Works

čirý: čirou náhodouby pure accident, by sheer chance, purely by accident, hovor. by sheer fluke, as it happens

náhoda: nešťastná náhodamischance, smůla bad luck, incident misadventure

náhodou: šťastnou náhodouby lucky chance

nešťastný: nešťastnou náhodouby mischance

objevit: náhodou objevit co narazit nacome across sth

šťastný: šťastnou náhodouby a lucky chance, by a stroke of luck, hovor. by a fluke

kdyby: Kdybys (náhodou) potřeboval...Should you need...

potkat (se): náhodou potkat kohomeet sb by chance, run into sb, come across sb

tušit: Netušíte náhodou, kde...?Do you happen to know where ...?

úplný: úplnou náhodouby pure chance

accident: (jen) náhodouby accident

by: náhodou/omylemby chance/mistake

chance: v případě, že něco vyjde ap., kdyby náhodouon the chance

circumstance: shodou okolností, náhodou, ne vlastní vinouby circumstance

happenstance: náhodouby happenstance

happy: šťastná náhodahappy coincidence

hit and miss: věc náhodyhit-and-miss affair

just: kdyby náhodou, jen pro případjust in case

luck: náhodouby luck

lucky: šťastná náhodalucky chance

misadventure: nešťastnou náhodou (nastalý), smolně, smolnýby misadventure

mischance: nešťastnou náhodouby mischance

sheer: čistě náhodouby sheer chance

stroke: šťastná náhoda, štěstí náhléstroke of luck

case: Vzal jsem si deštník, kdyby náhodou začalo pršet.I took an umbrella in case it started to rain.

happen: Náhodou tam zrovna byl.He happened to be there.

should: Kdybys náhodou potřeboval pomoc ...Should you need help ...