Hlavní obsah

práce

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (cílená činnost) work(hl. fyzická) labourAmE laborlehká/těžká prácelight/hard workMám spoustu práce.I am very busy.Práce na silniciRoad Works
  2. (veličina) workkvalifikovaná práceskilled workpráce přes časovertimeproduktivita prácelabour productivitySvátek práceLabour day
  3. (zaměstnání) job, work, employmentHledám práci.I am looking for a job.chodit do prácego to workbýt v prácibe at workmít práci/být bez prácebe in/out of workúřad práceemployment office, BrE job centre
  4. (dílo ap.) (piece of) workliterární práceliterary workdiplomová práce(diploma) thesisdizertační práce o čemdissertation on sthseminární práceseminar paper

Vyskytuje se v

bez, beze: být bez prácebe out of work, be unemployed, be jobless

činorodý: činorodá prácecreative work

dálka: práce na dálku z domu ap.teleworking, telecommuting

dát se: dát se do práceget down to work

dělba: přirozená dělba prácenatural division of labour

demoliční: demoliční práce/četademolition work/squad

diplomový: diplomová práce(diploma) thesis

domácí: domácí prácehousework, household chores

písemný: písemná prácepísemka written exam, slohová ap. essay, zadaný úkol assignment

plný: (práce na) plný úvazekfull-time job

pokrývačský: pokrývačské práceroofing works

poloviční: (práce na) poloviční úvazekhalf-time job

dostavit se: dostavit se do prácearrive at work, report to work

hledat: Hledám práci.I'm looking for a job.

nabídnout: Byla mi nabídnuta práce na ...I was offered a job at ...

najít: najít (si) prácifind/get a job

nudit: Ta práce mě nudí.This work bores me., už mě nebaví I am tired of this work.

odejít: Odešla do práce.She (has) left for work.

odvést: Odvedli jste dobrou práci.You have done a good job.

bez, beze: bez práce nejsou koláčeno pain no gain

kvapný: Práce kvapná málo platná.Haste makes waste., More haste, less speed.

applicant: job applicantuchazeč o práci

apply: apply for a jobžádat o místo, ucházet se o práci

attitude: attitude to work, work(ing) attitudepřístup k práci osobní, pracovní morálka

available: be available for workmoci nastoupit do práce, moci začít pracovat, být práceschopný

building: building operationsstavební práce

bunk off: bunk off from workulejvat se z práce

busy: get busypustit se do práce, začít se činit, dát se do toho

centre: BrE job centrezprostředkovatelna práce

code: Labour Codezákoník práce

commission: commissioned workpráce na zakázku

computer: computer workpráce na počítači

computing: computing skillsznalost práce s počítačem

contract: ekon. contract worksmluvní práce, smluvní pracovní činnost

contract: ekon. contract for worksmlouva o dílo, dohoda o provedení práce

demolition: demolition work/chargedemoliční práce/nálož

desk: desk jobkancelářská práce u psacího stolu

dissatisfaction: job dissatisfactionnespokojenost s prací, pracovní nespokojenost

division: division of labourdělba práce

doctoral: doctoral thesisdoktorská diplomová práce/dizertace

domestic: domestic choresdomácí práce

domestic: domestic serviceslužba v domácnosti, provádění domácích prací služba

done: Well done.Dobrá práce., Výborně., Dobře. projev uznání

exchange: hist. labour exchangeburza práce, zprostředkovatelna práce

ground: ground work(s)zemní práce

group: group workskupinová práce

half-time: half-time jobpráce na půl úvazku

home: home workingpráce z domu/doma

household: household choresdomácí práce úklid ap.

hunt: be on a job huntshánět práci

job: job markettrh práce, pracovní trh

job: out of a jobnezaměstnaný, bez práce

job: get a jobsehnat práci

joiner: joiner's worktruhlářská práce

labour: ekon. labour markettrh práce

laundry: laundry detergentprací prostředek

light: light worklehká práce

loss: job lossztráta práce

lost: lost labourzbytečná práce

objective: job objectivespopis/náplň práce

occupational: occupational safetybezpečnost práce

occupational: occupational health and safetybezpečnost a ochrana zdraví při práci, zkr. BOZP

off: be off worknebýt v práci, mít volno kvůli nemoci

office: office workkancelářská práce, administrativa

operation: building operation(s)stavební práce

overtime: overtime banzákaz práce přesčas

part-time: part-time jobpráce na částečný úvazek

PhD: PhD thesisdoktorandská práce

progress: work in progressnedokončená práce, rozpracovaná výroba, přen. polotovar, prováděná práce

put: put sb/sth to workzapojit koho/co (do práce)

reader: dissertation readeroponent diplomové práce

remote: remote workingpráce na dálku

road: road workspráce na silnici

seasonal: seasonal worksezonní práce

secretarial: secretarial work/coursepráce/kurz pro sekretářky

seeker: job seekerslidé hledající práci, uchazeči o zaměstnání

semi-skilled: semi-skilled jobspráce vyžadující částečnou kvalifikaci/zaučení hl. dělnické

servitude: hist. penal servitudetrest nucených prací, těžký žalář

shift: shift workpráce na směny

shop: shop talkřeči o práci

shop: talk shopbavit se o práci

some: take some doingdát dost práce, být celkem makačka

supervisor: thesis supervisorvedoucí diplomové práce

swamp: be swamped with workbýt zavalený prací, mít práce nad hlavu

talk: talk shopbavit se o práci

throw into: throw osf into workvrhnout se do práce

training: on-the-job trainingškolení při práci

unable: unable to workpráce neschopný

unfit: unfit for workpráce neschopný

unoccupied: be unoccupiednemít nic na práci, být nezaměstnaný