Hlavní obsah

road [rəʊd]

Podstatné jméno

  1. cesta, silniceone-way roadjednosměrná silnice, hovor. jednosměrkaroad narrowszúžená vozovkaroad workspráce na silniciroad atlasautoatlas
  2. důlní chodba, štola

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

high road: take the high roadzbytečně neriskovat

metal: road metalsilniční štěrk/drť podkladový

pull off: pull off (the road)zastavit u krajnice, sjet ze silnice k motelu ap.

arterial: dopr. arterial roaddopravní tepna, hlavní tah

capability: off-road capabilityprůchodnost terénem, terénní vlastnosti vozu

cliff: cliff roadsilnice vedená nad útesem

coast: coast roadpobřežní cesta

country: country roadpolní cesta menší hl. nezpevněná komunikace

curve: (road) curvezatáčka

death: road deathsúmrtí na silnicích při nehodách

dirt: dirt road/trackpolní/nezpevněná/prašná cesta, hovor. polňačka

farm: farm roadpolní cesta, hovor. polňačka

feeder: feeder road(silniční) přivaděč

force: force sb off the roadvytlačit koho ze silnice řidič ap.

haulage: road haulagenákladní silniční doprava

kill: road killsražení zvířete vozidlem na silnici, zvíře zabité/sražené vozidlem

lane: four-lane roadčtyřproudová silnice

left: (to the) left of the roadnalevo od cesty

licence: road fund licencedoklad o zaplacení silniční daně, hovor. silniční známka

loop: loop roadobjížďka

middle-of-the-road: hud. middle-of-the-road popstřední proud nenáročná populární hudba

off: off roadv terénu mimo silnici

orbital: BrE orbital roadvnější dopravní okruh, obchvat(ová komunikace)

rage: road ragenásilí/agrese za volantem/páchané řidiči

relief: relief roadodlehčovací komunikace, objezdová silnice pro odlehčení dopravy

road tax: road tax discsilniční známka potvrzující zaplacení silniční daně

take: take to the roaddát se na cestu

through: no through roadslepá ulice dopravní značení

trip: road/bike tripvýlet autem/na kole

unmade: unmade roadnezpevněná cesta

user: road usersúčastníci silničního provozu

wine: wine trail/roadvinařská/vinná stezka

work: road workspráce na silnici, silniční práce

cross: The road crosses the whole country.Silnice protíná celou zemi.

go: Where does this road go to?Kam vede tato cesta?

over: It is over the road.Je to přes silnici.

take: Take this road.Jeďte po této silnici.

hit: AmE hit the road/trailvyrazit na cestu

cesta: příjezdová cestak domu driveway, k městu ap. access road

cesta: dát/vydat se na cestuset out (for a journey), embark on/start a journey, hit the road, hl. řidič, po silnici take to the road

dopravní: dopravní značkaroad/traffic sign

držet: držet na silnici autohold the road

hlavní: hlavní silnicemain road

komunikace: hlavní komunikacemain road

nehoda: dopravní nehodaroad/traffic accident

okruh: (vnější) silniční okruh kolem městaBrE ring road, AmE beltway

okružní: dopr. okružní komunikace obchvatring road, AmE beltway

polní: polní cestaunpaved/AmE dirt road

práce: Práce na silniciRoad Works

proud: hud. střední proudmiddle-of-the-road pop

rychlostní: rychlostní komunikacelimited-access road

silnice: hlavní silnicemain road, dálková highway, BrE trunk road

silnice: silnice první třídyA-road

silničář: silničáři souborněroad maintenance

silniční: silniční dopravaroad transport

silniční: silniční daň roční poplatek majitele vozidlaroad tax

sjezd: sjezd z dálniceBrE slip road, AmE exit ramp

terén: jízda v terénu mimo silnicioff-road driving, off-roading

terénní: terénní vůzoff-road/all-terrain vehicle

účastník: dopr. účastník silničního provozuroad user

vedlejší: dopr. vedlejší silniceside road

vlastnost: jízdní vlastnostiautomobilu on-road performance, řiditelnost handling

vůz: terénní vůzoff-road vehicle

značka: dopr. dopravní značkatraffic/road sign

kluzký: Dávejte pozor na kluzkou vozovku.Beware of slippery road.

po: jít po cestěgo down the road, follow the road

přes, přese: Dostali se přes silnici.They managed to get across the road.

přístupový: přístupová cesta/silniceaccess path/road

rovný: rovná silnice/čárastraight road/line

rozdělit se: Cesta se rozdělila.The road divided.

rozšířit: Silnice bude rozšířena.The road will be widened.

síť: silniční/železniční síťroad/railway network

stavba: stavba silnicroad construction

stoupat: Silnice stoupá.The road ascends.

uzavřít: Silnice je uzavřena.The road is closed.

vést: Kam vede tato cesta?Where does this road go to?

vést: Vede tato cesta do ...?Is this the road to ... ?

vytlačit: Řidič mě skoro vytlačil ze silnice.The driver almost ran/forced me off the road!

záhuba: řítit se do záhubybe on the road to ruin, head for disaster

zatáčet: Cesta tam prudce zatáčí doleva.The road turns sharply to the left there.

pirát: pirát silnic, silniční pirátreckless driver, agresivní road rager, kdo omezuje ostatní řidiče ap. hovor. roadhog, kdo jezdí příliš rychle speeder, speed demon/merchant

Řím: Všechny cesty vedou do Říma.All roads lead to Rome.