Hlavní obsah

street [striːt]

Podstatné jméno

  • ulice, třídastreet numberčíslo domu v uliciwalk the streetschodit po městě hledat práci ap., hovor. šlapat chodník prostitutkaAmE street floorpřízemíAmE street flusher truckkropicí vůz pro splachování nečistot

Přídavné jméno

  • (po)uliční, z ulicestreet peoplelidé ulice, bezdomovcistreet personpobuda, tulák, bezdomovec

Vyskytuje se v

back street: back streetsupadající čtvrť

back street: back-street abortionsandělíčkářství

brawl: street brawlpouliční rvačka

fight: street fightpouliční bitka/rvačka

furniture: street furnitureměstský mobiliář

high street: high-street fashionmóda pro širokou veřejnost hl. vycházející z posledních trendů

urchin: street urchindítě ulice

across: across the streetpřes ulici, na opačné straně ulice

be: There are no cars in the streets.Na ulicích nejsou žádná auta.

in: in the street/squarena ulici/náměstí

wander: We wandered the streets.Toulali jsme se ulicemi.

man: man in the streetobyčejný člověk, člověk z ulice

boj: pouliční bojestreet fighting

čtvrť: chudinská čtvrťshanty town, slum(s), slum area, back streets

hudebník: pouliční hudebníkstreet musician, BrE busker

pouliční: pouliční osvětlenístreet lighting

pouliční: pouliční bojestreet fighting

prodavač: pouliční prodavačvendor, stánkový street trader, z vozíku BrE barrow boy

slepý: slepá uliceblind alley, dead end (street), cul-de-sac

třída: hlavní třídahl. nákupní BrE high street, AmE Main Street, s hlavním tahem též broadway

ulice: slepá uliceblind alley, dead end (street), hl. BrE cul-de-sac

ulice: jednosměrná uliceone-way street

veřejný: veřejné osvětlenístreet/public lighting

bludiště: bludiště uličekmaze of streets

dát se: Dejte se druhou ulicí vpravo.Take the second street left.

na: na uliciin the street, bezdomovec on the street

na: Jděte až na konec ulice.Go as far as the end of the street.

postranní: postranní uličkaside street, bystreet

prostředek: prostředkem ulicethrough the middle of the street

přejít: Přejděte ulici.Cross the street.

přes, přese: Přejděte přes ulici.Cross the street.

rozutéct se: Lidé na ulici se rozutekli.People in the street scattered.

rušný: rušná ulicebusy street

strana: přejít na druhou stranu (ulice)cross the street

toulat se: Toulali jsme se ulicemi.We roamed the streets.

ulice: hlavní ulicemain street

ulice: postranní/vedlejší uliceside street

zaplavit: Demonstranti zaplavili ulice.Demonstrators crowded the streets.

ztichnout: Ulice ztichly.The streets fell silent.

šlapat: šlapat chodníkprostitutka walk the streets, be on the game