Hlavní obsah

street [striːt]

Podstatné jméno

  • ulice, třídastreet numberčíslo domu v uliciwalk the streetschodit po městě hledat práci ap., hovor. šlapat chodník prostitutkaAmE street floorpřízemíAmE street flusher truckkropicí vůz pro splachování nečistot

Přídavné jméno

  • (po)uliční, z ulicestreet peoplelidé ulice, bezdomovcistreet personpobuda, tulák, bezdomovec

Vyskytuje se v

street: be streets ahead of sbbýt jasně lepší než kdo

brawl: street brawlpouliční rvačka

fight: street fightpouliční bitka/rvačka

furniture: street furnitureměstský mobiliář

high street: High-street fashionmóda pro širokou veřejnost hl. vycházející z posledních trendů

urchin: street urchindítě ulice

across: across the streetpřes ulici, na opačné straně ulice

be: There are no cars in the streets.Na ulicích nejsou žádná auta.

in: in the street/squarena ulici/náměstí

wander: We wandered the streets.Toulali jsme se ulicemi.

man: man in the streetobyčejný člověk, člověk z ulice

boj: street fightingpouliční boje

čtvrť: shanty town, slum(s), slum area, back streets, AmE euf. wrong side of the trackchudinská čtvrť

hudebník: street musician, BrE buskerpouliční hudebník

pouliční: street lightingpouliční osvětlení

prodavač: vendor, stánkový street trader, z vozíku BrE barrow boypouliční prodavač

slepý: blind alley, dead end (street), cul-de-sacslepá ulice

třída: hl. nákupní BrE high street, AmE Main Street, s hlavním tahem též broadwayhlavní třída

ulice: blind alley, dead end (street), hl. BrE cul-de-sacslepá ulice

veřejný: street/public lightingveřejné osvětlení

bludiště: maze of streetsbludiště uliček

dát se: Take the second street left.Dejte se druhou ulicí vpravo.

na: in the street, bezdomovec on the streetna ulici

postranní: side street, bystreetpostranní ulička

prostředek: through the middle of the streetprostředkem ulice

přejít: Cross the street.Přejděte ulici.

přes, přese: Cross the street.Přejděte přes ulici.

rozutéct se: People in the street scattered.Lidé na ulici se rozutekli.

rušný: busy streetrušná ulice

strana: cross the streetpřejít na druhou stranu (ulice)

toulat se: We roamed the streets.Toulali jsme se ulicemi.

zaplavit: Demonstrators crowded the streets.Demonstranti zaplavili ulice.

ztichnout: The streets fell silent.Ulice ztichly.

šlapat: prostitutka walk the streets, be on the game, AmE slang. hustlešlapat chodník

back street: back streetsupadající čtvrť