Hlavní obsah

back street, back-street, backstreet [ˈbækˌstriːt]

Vyskytuje se v

čtvrť: shanty town, slum(s), slum area, back streets, AmE euf. wrong side of the trackchudinská čtvrť

back street: back streetsupadající čtvrť