Hlavní obsah

člověk

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (lidský jedinec) man, human (being)Jsem přece jenom člověk.I am only human.obyčejný člověkeveryman, common man
  2. (osoba) man, person(chlapík) hovor. guy, bloke, chapzast. fellow
  3. (kdokoli, jeden) one, youČlověk nikdy neví.One never knows., You can never tell.
  4. člověče (oslovení) mančlověče (zvolání) (oh) boyčlověče (údiv) wowBuďte zticha, člověče!Be quiet, man!

Vyskytuje se v

citově: citově založený člověkemotional person

domov: lidé bez domovahomeless people

jeskynní: jeskynní člověkcaveman, cave dweller

lidé: spousta lidía lot of people

lidé: cizí lidé neznámístrange people, strangers

náměsíčný: náměsíčný člověksleepwalker, somnambulist, noctambulist

nejvíc: co nejvíc(e) peněz/lidías much money/many people as possible

neznámý: neznámý člověk cizístranger

přenosný: přenosný na člověkatransmissible to humans

renesanční: renesanční člověkRenaissance man

svobodomyslný: svobodomyslný člověkfree-thinker

výpomoc: (člověk na) výpomochelp(er), assistant

vývoj: biol. vývoj člověkahuman evolution

cizí: (naprosto) cizí člověk(perfect) stranger

desítka: desítky lidítens of people

iniciativní: Je to velmi iniciativní člověk.He has a spirit of initiative.

lidé: Ahoj/Čau lidi!Hi, everyone!, Hi, guys!

méně: méně lidífewer people

milion: milióny lidímillions of people

pocházet: Člověk pochází z opice.Man is descended from the apes.

pokrokový: pokrokový člověkprogressist

prchat: Lidé prchají ze země.People are fleeing their country.

přežít: Přežili jen čtyři lidé.Only four people survived., There were only four survivors.

připojit se: Připojilo se k nám pár dalších lidí.We were joined by a few other people.

přistoupit: Přistoupilo deset lidí.Ten more people got on.

přístřeší: lidé bez přístřešíhomeless people

rovný: Všichni lidé jsou si rovni.All men are equal.

rozutéct se: Lidé na ulici se rozutekli.People in the street scattered.

řeč: Lidi budou mít řeči.People will talk.

stačit: To stačí, aby by člověk úspěšný.That's all it takes to be successful.

starší: starší člověkelderly person

starší: starší lidéelderly people, the elderly

starý: nejstarší člověk na světěthe oldest man in the world

stovka: stovky lidíhundreds of people

stranit se: Straní se ostatních/lidí. hledí si svéhoShe keeps herself to herself., on He keeps himself to himself.

střední: lidé středního věkumiddle-aged people

špatný: Není to špatný člověk.He isn't a bad man.

tento: tito lidéthese people

uprchnout: Mnoho lidí uprchlo ze země.Many people fled the country.

většina: většina lidímost people, the majority of people

vyvinout se: Člověk se vyvinul z opice.Man evolved from apes.

zemřít: Při nehodě zemřeli tři lidé.Three people died in the accident.

génius: člověk nemusí být génius, aby udělal coit doesn't take a rocket scientist to do sth

lidé: chodit mezi lidisocialize

tuhnout: Z toho (člověku) tuhne krev v žilách.That makes your blood run cold.