Hlavní obsah

pocházet

Nedokonavé sloveso

  • z čeho come from sth(vznikem) form. originate from sth(dědičně, vývojově) descend from sth(datem vzniku) date back to sth(příčina) stem fromPochází z bohaté rodiny.She comes from a rich family.Člověk pochází z opice.Man is descended from the apes.

Vyskytuje se v

descended: Pochází člověk z opice?Is man descended from apes?

upper class: pocházet z prostředí vyšší společenské třídycome from an upper-class background

pocházet: Pochází z bohaté rodiny.She comes from a rich family.