Hlavní obsah

pocházet

Nedokonavé sloveso

  • z čeho come from sth(vznikem) form. originate from sth(dědičně, vývojově) descend from sth(datem vzniku) date back to sth(příčina) stem fromPochází z bohaté rodiny.She comes from a rich family.Člověk pochází z opice.Man is descended from the apes.