Hlavní obsah

chodit

Nedokonavé sloveso

  1. (jít krokem) kam walk, go swh(toulat se) strollchodit pěškywalk, go on footchodit o berlíchwalk on crutches
  2. (do školy) go to(docházet ap.) attend sth(často) frequent sthNechodím na přednášky.I don't attend the lectures.chodit na hodiny francouzštinytake French lessons
  3. (vyzvedávat něco) pro co go for sb/sth, go and fetch sth
  4. (mít známost) s kým go out with sbhovor. date sb(vídat se s) be seeing sbChodíš s někým?Are you seeing anyone?
  5. (být dodáván) come, arrive(stížnosti, zprávy) come in(být doručován) be delivered
  6. (oblékat se) v čem wear sth, be dressed in sthChodí ve svetru.He wears a sweater.
  7. (obracet se na někoho) za kým go to sb, turn to sb

Vyskytuje se v

berla: chodit o berlíchwalk on crutches

bosý: chodit bosýgo barefoot

fuška: chodit na fuškymoonlight

hůl: chodit o holiwalk with a stick

chůda: chodit na chůdáchwalk on stilts

kostel: chodit do kostelago to church

posilovna: chodit do posilovnygo to the gym, zvedat činky pump iron

práce: chodit do prácego to work

společnost: chodit do společnostisocialize

škola: chodit za školuplay truant/AmE hooky, skip (off) school, BrE bunk off (from) school, AmE cut classes/school

jít: Nechoď!Don't go!

kam: Chodím si, kam chci.I go wherever I want.

muset: Nemusel jsi tam chodit.You didn't have to go there.

požadovat: Požaduje, abych chodil včas.He requires me to be on time.

přednáška: chodit na přednáškyattend lectures

spolu: Chodíme spolu. partneřiWe're going out together/dating.

škola: chodit do školygo to school

taneční: chodit do tanečníchtake dancing lessons

třída: Do které chodíš třídy?Which year are you in?

učit se: učit se choditlearn to walk

večírek: chodit na večírkyparty, go to parties

horký: chodit kolem horké kašebeat about the bush

kaše: chodit kolem horké kašebeat about the bush

kolem: chodit kolem horké kašebeat about the bush

lidé: chodit mezi lidisocialize

škodit: Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.Early bird catches the worm.

za: chodit za školuskip school, bunk off (from) school

go: go barefootchodit bosý

gym: hovor. hit the gymchodit do posilovny, chodit cvičit

head: hold one's head upchodit se vztyčenou hlavou hrdě ap.

hiking: do some hiking, go hikingchodit na túry

jogging: go jogging(chodit) běhat rekreačně

mail: mail-dayden, kdy chodí pošta

pigeon-toed: be pigeon-toedchodit špičkami k sobě, šmajdat

potty: go pottyjít/chodit na nočník

skive: skive off schoolchodit za školu, ulívat se ze školy

slouch: walk/sit with a slouchchodit/sedět shrbeně

step: dance out of steptančit/jít mimo rytmus, jít/chodit špatně nohama při tanci

street: walk the streetschodit po městě hledat práci ap., hovor. šlapat chodník prostitutka

timekeeper: BrE be a good/poor timekeeperbýt dochvilný/nedochvilný, chodit/nechodit včas člověk

toe: walk on one's toeschodit po špičkách

training: toilet training, BrE potty trainingučení (chodit) na nočník malých dětí

weight: lift weightszvedat činky, posilovat, chodit do posilovny

able: He was able to walk again.Mohl opět chodit.

attend: We attend the same school.Chodíme do stejné školy.

audition: attend auditionschodit na konkurzy herec ap.

lesson: take lessonschodit na hodiny čeho

out of: Keep out of the sun.Nechoď na slunce.

repartee: He's good at repartee.Ten nechodí pro odpověď daleko.

see: Are you seeing someone?Ty někoho máš?, Ty s někým chodíš?

skip: He skips school.Chodí za školu.

stick: walk with a stickchodit o holi

streetwise: She is streetwise.Ta se ve městě neztratí., Ví, jak to na ulici chodí.

walk: walk on crutcheschodit o berlích

beat: beat about the bushchodit kolem horké kaše

cookie: That's the way the cookie crumbles.Tak už to (prostě) chodí.