Hlavní obsah

walk [wɔːk]

Vyskytuje se v

walk: (vy)venčit psawalk the dog

walk-on: komparzní role, role v komparzu, štěkwalk-on (part)

walk through: sth projít, projet s kým co, provést koho čím postupně vysvětlit ap.walk sb through

away: odejít, odkráčetwalk away

boot: turistická obuvwalking boots

country: oblast pro pěší turistikuwalking country

dog: (jít) vyvenčit psawalk the dog

footwear: sportovní/vycházková obuvsports/walking footwear

limp: (lehce) kulhatwalk with a (slight) limp

part: štěk, malá role, rolička hl. bez textuwalk-on part

sleep: být náměsíčnýwalk in one's sleep

slouch: chodit/sedět shrbeněwalk/sit with a slouch

stick: vycházková hůl, zool. pakobylkawalking stick

street: chodit po městě hledat práci ap., hovor. šlapat chodník prostitutkawalk the streets

toe: chodit po špičkáchwalk on one's toes

tour: pěší túrawalking tour

walk-in: velký šatník, šatna i skříňová v bytěwalk-in closet

walking: v docházkové vzdálenostiwithin walking distance

able: Mohl opět chodit.He was able to walk again.

along: Jak jsme tak šli ...As we walked along ...

among: Šel mezi ostatními.He walked among the others.

around: Prochodil jsem celé město.I walked around the city.

command: Přikázali nám, abychom šli dál.We were commanded to walk on.

could: Jen stěží mohl jít.He could barely walk.

distance: Dá se tam dojít pěšky.It is within walking distance.

go: Pojďme se projít.Let's go for a walk.

keep on: Jdi dál., Nezastavuj se.Keep on walking.

little: Chvilku se procházel v zahradě.He walked a little in the garden.

more: Šel ještě (kousek) dál., Pokračoval v chůzi.He walked some more.

slow: Můžeš jít pomaleji?Can you walk slower?

through: Kvůli svému věku má potíže s chůzí.He has difficulty in walking through age.

tightrope: být v zapeklité situaci, pohybovat se na tenkém leděwalk a tightrope

berla: chodit o berlíchwalk on crutches

docházkový: v docházkové vzdálenostiwithin walking distance

hůl: chodit o holiwalk with a stick

chodit: chodit pěškywalk, go on foot

chůda: chodit na chůdáchwalk on stilts

jít: jít dál pokračovat v cestěgo on, walk on, move on, continue, proceed

krok: jet krokem autemdrive at walking pace

mistr: mistr světaWorld champion, přen. suverén ap. cock of the walk, the big man in the town, the greatest, slang. iron. hot shit

pes: (vy)venčit psawalk the dog

pěší: pěší túrahike, walking tour

pěšky: jít pěškygo on foot, walk

pozpátku: jít pozpátkuwalk backwards

procházka: jít na procházkugo for/take a walk/stroll

stávka: vstoupit do stávkygo on strike, walk out

venčit: venčit psawalk the dog, hovor. go for walkies

vstoupit: vstoupit do stávkygo on strike, opustit pracovní místa walk out

vyjít: vyjít si (na procházku)go for a walk

výlet: pěší výletwalking trip, hike

vyvenčit: vyvenčit psawalk the dog, take the dog for a walk/for walkies

doprovodit: Doprovodil ji domů.He walked her home.

hodina: Je to asi hodina chůze.It's about an hour's walk.

chůze: Je to odsud pět minut chůze.It is five minutes' walk from here.

opustit: Opustila ho žena.His wife left/walked out on him.

projít se: Pojďme se projít.Let's go for a walk.

učit se: učit se choditlearn to walk

ujít: Takovou dálku neujdu.I can't walk that far.

vést se: Vedli se za ruce.They walked hand in hand.

vléct: Sotva nohy vleču.I can hardly walk.

vycházka: jít na vycházkugo for a walk, go on an outing

zvolna: jít zvolnawalk slowly

háj: Jdi do háje!Get stuffed., Go fly a kite., AmE, hovor. Take a walk!, vypadni Butt out!

šlapat: šlapat chodníkprostitutka walk the streets, be on the game, AmE slang. hustle

arm: jít zavěšení do sebe za pažewalk arm in arm