Hlavní obsah

step [step]

Sloveso-pp-

  1. on/in sth šlápnout, stoupnout na co, kamstep off sthsestoupit, slézt z čeho pódia ap., vystoupit z čeho z vlaku ap.
  2. swh udělat krok, vkročit kamStep this way please.Pojďte sem/tudy prosím.

Vyskytuje se v

dupnout: dupnout na to/plynstep on it, hl. AmE gun the engine, put one's foot down

krok: podniknout nutné krokytake necessary steps

odrazový: odrazový můsteksport. i přen. springboard, přen. launch(ing) pad, přen. stepping stone

plyn: šlápnout na plynstep on the gas

pozor: Pozor schod.Mind the step., Watch your step.

přidat: přidat plynu motoru open the throttle, šlápnout na to step on the gas

přidat: přidat do krokuquicken one's pace, BrE zast. step out

schod: Pozor schod!Watch/BrE též Mind your step!

ustoupit: ustoupit stranoustep aside

ustoupit: ustoupit komu z cestystep out of sb's way, make way for sb

brzda: hovor. šlápnout/dupnout na brzdustep/slam on the brakes

brzdit: Brzdi!Slow down!, v autě Step on the brakes!

dupnout: dupnout na brzdyslam on the brakes, step on the brake

krok: udělat kroktake a step

podniknout: podniknout krokytake action/steps

pospíšit si: Pospěš si!Hurry up!, Step on it!, hovor. Look sharp., Make it snappy!

rodič: adoptivní/nevlastní rodičeadoptive/step parents

stoupnout: Stoupl mi na nohu.He stepped on my foot.

šlapat: Nešlapej do bláta.Don't step in the mud.

šlápnout: Šlápni na to!Step on it.

uslyšet: Uslyšela kroky za dveřmi.She heard steps behind the door.

ustoupit: Ustoupil zpět.He stepped back(wards).

zvýšit: Zvýšili své úsilí ...They stepped up their efforts ...

kostra: Pohni/Hejbni kostrou!Shake a leg!, Look sharp!, Step on it!

krok: krok do neznámastep in the dark

neznámo: krok do neznámastep in the dark

vybočit: vybočit z řadychovat se nekonformně step out of the line

back: step back from sthodstoupit od čeho

backward: backward stepkrok zpět opak pokroku

ladder: step ladderštafle, přenosné schůdky

motor: stepping motorkrokový motor

pyramid: stepped pyramidstupňovitá pyramida

stepped: stepped pyramidstupňovitá pyramida

unsupported: child's first unsupported stepsprvní samostatné krůčky dítěte

watch: watch one's stepkoukat pod nohy, dávat pozor na cestu aby nezakopl ap.

watch: Watch your step!Pozor schod!, Nebezpečí uklouznutí., Pozor, kam šlapeš.

aside: step/move asideustoupit/uhnout (stranou)

mind: Mind the step.Pozor schod.

soapbox: get/step on one's soapboxujmout se slova, vzít si slovo, začít s tou svou mluvit o svém oblíbeném tématu

breach: step into the breachzaskočit, zastoupit za nepřítomného

flight: flight of steps/stairs(rovné)/rameno schodiště mezi patry, přen. patro

gas: step on the gasšlápnout na plyn/to v autě

retrace: retrace (one's steps)sth vrátit se, jít zpět kudy po vlastních stopách

shoe: fill/step into sb's shoesnahradit koho, zaujmout čí místo

steppe: steppe(s)step(i) travinatá oblast bez stromů

stepping stone: stepping stonesnášlapné kameny pro přechod přes potok ap.