Hlavní obsah

step [step]

Vyskytuje se v

flight: (rovné)/rameno schodiště mezi patry, přen. patroflight of steps/stairs

gas: šlápnout na plyn/to v autěstep on the gas

retrace: sth vrátit se, jít zpět kudy po vlastních stopáchretrace (one's steps)

shoe: nahradit koho, zaujmout čí místofill/step into sb's shoes

step: schodysteps

steppe: step(i) travinatá oblast bez stromůsteppe(s)

stepping stone: nášlapné kameny pro přechod přes potok ap.stepping stones

back: odstoupit od čehostep back from sth

backward: krok zpět opak pokrokubackward step

ladder: štafle, přenosné schůdkystep ladder

motor: krokový motorstepping motor

pyramid: stupňovitá pyramidastepped pyramid

stepped: stupňovitá pyramidastepped pyramid

unsupported: první samostatné krůčky dítětechild's first unsupported steps

watch: koukat pod nohy, dávat pozor na cestu aby nezakopl ap.watch one's step

aside: ustoupit/uhnout (stranou)step/move aside

mind: Pozor schod.Mind the step.

dupnout: dupnout na to/plynstep on it, hl. AmE gun the engine, put one's foot down

krok: podniknout nutné krokytake necessary steps

odrazový: odrazový můsteksport. i přen. springboard, přen. launch(ing) pad, přen. stepping stone

plyn: šlápnout na plynstep on the gas

pozor: Pozor schod.Mind the step., Watch your step.

přidat: přidat plynu motoru open the throttle, šlápnout na to step on the gas

schod: Pozor schod!Watch/BrE též Mind your step!

ustoupit: ustoupit stranoustep aside

brzda: hovor. šlápnout/dupnout na brzdustep/slam on the brakes

brzdit: Brzdi!Slow down!, v autě Step on the brakes!

podniknout: podniknout krokytake action/steps

pospíšit si: Pospěš si!Hurry up!, Step on it!, hovor. Look sharp., Make it snappy!, Shake a leg.

rodič: adoptivní/nevlastní rodičeadoptive/step parents

stoupnout: Stoupl mi na nohu.He stepped on my foot.

šlapat: Nešlapej do bláta.Don't step in the mud.

šlápnout: Šlápni na to!Step on it.

tempo: hovor. Tempo!Hurry (up)!, hovor. Make it snappy!, Step on it!, pohni Move!

uslyšet: Uslyšela kroky za dveřmi.She heard steps behind the door.

zvýšit: Zvýšili své úsilí ...They stepped up their efforts ...

kostra: Pohni/Hejbni kostrou!Shake a leg!, Look sharp!, Step on it!

neznámo: krok do neznámastep in the dark

vybočit: vybočit z řadychovat se nekonformně step out of the line

breach: zaskočit, zastoupit za nepřítomnéhostep into the breach