Hlavní obsah

watch [wɒtʃ]

Sloveso

  1. sb/sth sledovat, pozorovat koho/cowatch one's stepkoukat pod nohy, dávat pozor na cestu aby nezakopl ap.Watch your step!Pozor schod!, Nebezpečí uklouznutí., Pozor, kam šlapeš.watch TVdívat se na televiziwatch sth on TVsledovat co v televizi
  2. sb dohlížet, dávat pozor na koho, hlídat dítě ap.
  3. watch one's weighthlídat si váhu tělesnou

Podstatné jméno

  • hodinky náramkové, kapesníIt is ... by my watch.Podle mých hodinek je ...

Vyskytuje se v

hawk: watch sb like a hawksledovat koho jako ostříž

watch: keep watchdržet hlídku, hlídkovat

back: put the watch/clock backpřetočit/posunout hodinky/hodiny zpět na dřívější čas

pocket: pocket watchkapesní hodinky

spring: watch springhodinkové péro

strap: watch strapřemínek hodinek

sunset: sunset-watchingpozorování západu slunce

television: watch the televisiondívat se na televizi

video: watch sth on videosledovat co na videu

enjoy: I enjoy watching TV.Rád se dívám na televizi.

fast: Your watch is an hour fast.Hodinky ti jdou o hodinu napřed.

language: Watch your language!Pozor na jazyk! nemluv sprostě

many: As many as 4 million people watched it.Sledovaly to nejméně 4 miliony lidí.

paint: watch out, fresh paintpozor čerstvě natřeno

slow: My watch is two minutes slow.Hodinky mi jdou o dvě minuty pozadu.

mouth: Watch your mouth.Dávej si pozor na jazyk.

bacha: watch out for sth, mít se na pozoru beware of sb/sthdávat si bacha na co/koho

bedlivě: watch sth closely, keep a close eye on sb/sthbedlivě sledovat co

dát: take care, watch out for sth, beware of sb/sthdát si pozor

dávat: věnovat pozornost pay attention to sth, mít se na pozoru watch out, look out for sth, beware of sth, mít na zřeteli mind sth, hlídat ap. be on the lookout for sthdávat pozor na co

digitální: digital watchdigitální hodinky

hlídka: keep watchdržet hlídku

náramkový: wristwatch, wrist watchnáramkové hodinky

pozor: Watch out!, Look out!, Caution!Pozor! upozornění na nebezpečí

pozorování: bird-watchingpozorování ptáků

schod: Watch/BrE též Mind your step!Pozor schod!

váha: watch one's weighthlídat si váhu tělesnou

hlídat: I'm watching my weight.Hlídám si váhu.

hodinky: by my watchpodle mých hodinek

jít: My watch is five minutes fast/slow.Hodinky mi jdou o pět minut napřed/pozadu.

koukat: watch TVkoukat se na televizi

krotit se: mind one's language, watch one's tonguekrotit se ve výrazech

nejraději: His favourite activity is watching TV.Nejraději se dívá na televizi.

noční: night watch(man)noční hlídač

opožďovat se: My watch loses time.Hodinky se mi opožďují.

pozorovat: watch sth through binocularspozorovat co dalekohledem

rozbít: She broke my watch.Rozbila mi hodinky.

sledovat: We watched it on TV.Sledovali jsme to v televizi.

ukrást: They stole his watch., oloupili ho He was robbed of his watch.Ukradli mu hodinky.

jazyk: watch one's mouth, bridle one's tonguedávat si pozor na jazyk nebýt sprostý ap.