Hlavní obsah

slow [sləʊ]

Přídavné jméno

  1. pomalý, pozvolnýslow trainosobní vlak zastavující v každé stanicislow danceploužák pomalý tanec
  2. zdlouhavý, vleklý proces ap.
  3. be slow to do sth se zpožděním, opožděně, liknavě dělat co
  4. be slow jít pozadu hodiny ap.My watch is two minutes slow.Hodinky mi jdou o dvě minuty pozadu.
  5. neukvapený rozhodnutí ap.

Vyskytuje se v

slow: be slowto do sth se zpožděním, opožděně, liknavě dělat co

uptake: be slow on the uptakebýt pomalý mentálně/méně chápavý/nechápavý/málo bystrý, mít dlouhé vedení

grower: fast/slow growersrychle/pomalu rostoucí rostliny

lane: inside/slow lanepomalý jízdní pruh

mark: slow off the markpomalý, nechápavý

paced: slow-pacedpomalý, v poklidném tempu příběh ap.

puncture: slow puncturemikrodefekt pomalu ucházející pneumatika

slow motion: in slow motionzpomaleně přehraný ap.

clock: The clock is 10 minutes slow.Hodiny jdou o 10 minut pozadu.

going: It's slow/hard going.Jde to pomalu/ztuha.

learner: He is a fast/slow learner.Rychle/Pomalu se učí., Je velmi/málo učenlivý.

must: Why must you do everything so slow.Proč musíš dělat všechno tak pomalu.

slow lane: They got into the slow lane.Začali ztrácet (dech)/zaostávat.

pomalý: slow lanedopr. pruh pro pomalá vozidla

záznam: slow-motion playbackzpomalený záznam

zpomalený: slow-motion playbackzpomalené přehrávání

brzdit: Slow down!, v autě Step on the brakes!Brzdi!

chápavý: slow-witted, slow (on the uptake)pomalu chápavý

jít: My watch is five minutes fast/slow.Hodinky mi jdou o pět minut napřed/pozadu.

pozadu: The clock is five minutes slow.Hodiny jdou o pět minut pozadu.

zoufale: It was painfully slow.Bylo to zoufale pomalé.

zpomalit: Slow down!Zpomal!

zpomalit (se): The car slowed down.Auto zpomalilo.

dlouhý: be a bit slow on the uptakemít dlouhé vedení nechápat