Hlavní obsah

slow [sləʊ]

Přídavné jméno

  1. pomalý, pozvolnýslow trainosobní vlak zastavující v každé stanicislow danceploužák pomalý tanec
  2. zdlouhavý, vleklý proces ap.
  3. be slow to do sth se zpožděním, opožděně, liknavě dělat co
  4. be slow jít pozadu hodiny ap.My watch is two minutes slow.Hodinky mi jdou o dvě minuty pozadu.
  5. neukvapený rozhodnutí ap.

Vyskytuje se v

uptake: be slow on the uptakebýt pomalý mentálně/méně chápavý/nechápavý/málo bystrý, mít dlouhé vedení

grower: fast/slow growersrychle/pomalu rostoucí rostliny

lane: inside/slow lanepomalý jízdní pruh

mark: slow off the markpomalý, nechápavý

paced: slow-pacedpomalý, v poklidném tempu příběh ap.

puncture: slow puncturemikrodefekt pomalu ucházející pneumatika

slow motion: in slow motionzpomaleně přehraný ap.

clock: The clock is 10 minutes slow.Hodiny jdou o 10 minut pozadu.

going: It's slow/hard going.Jde to pomalu/ztuha.

learner: He is a fast/slow learner.Rychle/Pomalu se učí., Je velmi/málo učenlivý.

must: Why must you do everything so slow.Proč musíš dělat všechno tak pomalu.

slow lane: They got into the slow lane.Začali ztrácet (dech)/zaostávat.

pomalý: dopr. pruh pro pomalá vozidlaslow lane

záznam: zpomalený záznamslow-motion playback

zpomalený: zpomalené přehráváníslow-motion playback

brzdit: Brzdi!Slow down!, v autě Step on the brakes!

chápavý: pomalu chápavýslow-witted, slow (on the uptake)

jít: Hodinky mi jdou o pět minut napřed/pozadu.My watch is five minutes fast/slow.

pozadu: Hodiny jdou o pět minut pozadu.The clock is five minutes slow.

zoufale: Bylo to zoufale pomalé.It was painfully slow.

zpomalený: ve zpomaleném záběruin slow motion, slowed down

zpomalit: Zpomal!Slow down!

zpomalit (se): Auto zpomalilo.The car slowed down.

dlouhý: mít dlouhé vedení nechápatbe a bit slow on the uptake

zpomalený: být jako zpomalený filmbe as slow as a snail