Hlavní obsah

going [ˈgəʊɪŋ]

Sloveso

  1. be going to do sth vyjadřuje blízkou budoucnost dějehovorově se často stahuje do tvaru gonnaI'm going to do it.Já to udělám.
  2. be going to do sth chystat se, hodlat udělat coI was going to tell him.Chystal jsem se mu to říct.

Podstatné jméno

  1. (the) going postup, průběh jak něco jdeIt's slow/hard going.Jde to pomalu/ztuha.hard/heavy/tough goingobtížný postup/průběh, přen. fuška, makačka co jde těžkoeasy goingsnadný postup, přen. pohoda, brnkačka co jde snadno
  2. stav povrchu dostihové tratě

Vyskytuje se v

along: go alongjít, pokračovat, postupovat jak

amiss: sth would not come/go amissco BrE by neuškodilo, by přišlo vhod/se hodilo, hovor. by bodlo

around: go around to sb(zajít) navštívit, stavit se u koho

astray: go astrayztratit se (po cestě) dopisy na poště ap., sport. jít vedle střela ap.

ballistic: go ballisticzačít vyvádět/zuřit, vyletět rozčilovat se

banana: go bananasšílet, vyšilovat, bláznit, blbnout

bang: bang goes stha je po čem, co je v čudu

bat: go (in) to bat for sbpostavit se za, podpořit koho

belly: go belly uppřijít na buben, položit se, zbankrotovat firma ap.

berserk: go berserkzačít vyvádět, rozzuřit se nepříčetně

board: go by the boardbýt zcela ignorován, být smeten ze stolu

breath: go for a breath of (fresh) airjít se nadýchat čerstvého vzduchu, jít na (čerstvý) vzduch

broke: go brokepřijít na mizinu, zbankrotovat

bust: go bustzkrachovat, zbankrotovat, přijít na mizinu

cap: go cap in hand to sb(při)jít s prosíkem ke komu, poníženě prosit koho o pomoc ap.

court: go to courtjít k soudu s požadavkem ap.

detail: go into details/the detailjít/zacházet do podrobností

distance: go the distancevydržet až do konce, doběhnout celou trať, přen. zvládnout to

drain: go down the drainpřijít nazmar/vniveč, jít do háje

easy: easy come, easy golehce nabyl, lehce pozbyl majetek

end: go off the deep endpominout se, zcvoknout se

far: as far as it goes(jen) do určité míry pravdivý, dobrý ap.

further: go further with sth, take sth furtherpokročit, udělat pokrok v čem, postoupit dál s čím

go: be going to do sthchystat se, hodlat, mít v úmyslu udělat co

go along: be going alongjít, běžet, vyvíjet se jak záležitost, vývoj ap.

go around: be going aroundkolovat, šířit se zvěst ap.

going: be going to do sthvyjadřuje blízkou budoucnost děje

gone: be gonebýt pryč, zmizet

go on: be going ondít se, konat se

go on with: be enough to be going on withprozatím stačit, být zatím tak akorát

go with: be going withchodit, mít poměr s kým

grain: go against the grain of sthpříčit se, odporovat čemu

ground: go to groundschovat se, ukrýt se

hammer: go at sth hammer and tongsdělat co s vervou, pořádně se do čeho obout

head: go over sb's headbýt nad čí chápání

here: here goesa je to tady před obtížným, nepříjemným úkolem

history: go down in historyvejít do dějin zůstat v povědomí lidí

hungry: go hungryhladovět, být hlady

ice-skating: go ice-skatingjít bruslit

keep: keep goingpokračovat, jít dál, nepřestávat i přes únavu ap.

let: let go of sb/sthpustit, přestat držet koho/co

light: go out like a lightodpadnout, padnout jak špalek, vytuhnout usnout

live: go liverozběhnout se, být zaveden do praxe, začít fungovat

mile: go the extra mile for sthvyvinout mimořádné úsilí pro co, snažit se, usilovat o co

mind: Mind how you go.Opatrujte se. při loučení

off: (gone) offzkažený jídlo

overboard: go overboard with sthpřehánět/přehnat to s čím

overdrive: go in(to) overdrivezabrat/rozjet to naplno, zapnout začít intenzivně dělat

pain barrier: go through the pain barrierpřekonat se, jít nad své možnosti přes zranění, vyčerpání ap. - ve sportu

place: be going placesbýt na nejlepší cestě to někam dotáhnout

public: go publiczačít veřejně obchodovat své akcie, vstoupit na kapitálový trh společnost

quest: go in quest of sth(jít) hledat co

rampage: go on the rampage(začít) řádit, vyvádět, rozběsnit se dav, zvíře ap.

raptures: be in raptures, go into rapturesabout/over sth BrE, kniž. být jako u vytržení, být na vrcholu blaha, rozplývat se nad čím

aid: go to sb's aid, come to the aid of sbjít komu na pomoc

right: be going rightjít dobře, (vy)dařit se život

roof: go through the roofvyskočit, vyletět (nahoru) ceny, inflace ap.

round: go roundzajít na návštěvu, (za)stavit se na návštěvu

say: it goes without sayingto se rozumí samo sebou, to je zcela jasné

seed: go/run to seed(do)zrát, mít semena, vysemenit se rostlina ap.

short: be/go short of sthtrpět nedostatkem čeho

steady: be going steadywith sb hovor. (dlouho) chodit, mít vážnou známost s kým

strength: go from strength to strengthjít od úspěchu k úspěchu, být čím dál tím lepší

ale: Come on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!Ale jdi! nevěřícně

bosý: go barefootchodit bosý

bruslit: go skatingjít bruslit

cesta: go astraysejít z cesty

ačkoli: He went there, even though he wasn't invited.Šel tam, ačkoli nebyl zván.

: Let him go!Ať jde!

běda: Don't you dare go there!Běda ti tam jít! neopovaž se

běžet: Go away!Běž pryč!

by: I would go/be...Šel/Byl bych...

být: What's the matter/going on?Co je? co chceš?, co se děje?

centrum: I am going downtown.Jedu do centra.

buben: go bust, go belly uppřen. přijít na buben zkrachovat

cit: (Go) easy!S citem! opatrně

aboard: go/get aboardnastoupit (na palubu)

abroad: go abroadjet do zahraničí

ahead: go (on) aheadjít napřed

air: go on the airzahájit vysílání, začít vysílat

AWOL: voj. go AWOLvzdálit se bez povolení (z kasáren)

awry: go awrynevydařit se, nevyjít, zhatit se

back: go back to sthvrátit se k čemu v rozhovoru ap.

backpacking: go backpackingcestovat s batohem

bald: grow/go bald(z)plešatět

bankrupt: go bankruptzkrachovat, zbankrotovat, udělat bankrot

bender: hovor. go on a benderjít chlastat

bike: go bikingjít na kolo, jít se projet na kole

binge: hovor. go on a drinking bingejít na tah/flámovat

blind: go blindoslepnout, být zasažen slepotou

boating: go boatingjít se projet na loďce

bonkers: go bonkers with sthzcvoknout, pominout se, zblbnout z čeho

bus: go by/take a busjet autobusem

business: go about one's businessjít si po své práci

camera: go on camerajít do záběru

cold turkey: go cold turkeypřestat nárazově kouřit ap.

coma: sink/go into a comaupadnout do kómatu

crazy: hovor. go crazyzešílet, zbláznit se

dancing: go dancingjít tančit

deaf: go deafohluchnout

downhill: go downhilli přen. jít z kopce, zhoršovat se, jít od desíti k pěti

downmarket: go downmarketzaměřit se na levnější produkci firma

downstairs: go downstairs(se)jít dolů po schodech

downtown: go downtownjet do města

duty: go on/report for dutynastoupit/hlásit se do služby

existence: pass/go out of existencezaniknout, přestat existovat

fashion: come into/go out of fashionpřijít do/vyjít z módy

fish: go fishingjít na ryby

freelance: go freelanceudělat se pro sebe živnostník ap., začít soukromě podnikat

frenzy: go into a frenzyzačít vyvádět/šílet/zuřit

gaga: go gagazesenilnět, zdětinštět

go down: go down in historyvstoupit do dějin

going-over: give sb/sth a going-over(důkladně) prohlédnout, zkontrolovat koho/co, projít co

golfing: go golfingjít na golf hrát

go out: go all out to do sthsnažit se ze všech sil

grab: grab-and-go mealjídlo/svačinka do ruky co si lze vzít a sníst kdekoli

haywire: hovor. go haywirezbláznit se, pominout se, zešílet, pomást se, zcvoknout se, vyšinout se systém ap.

heavy: heavy goingnáročný, namáhavý, pracný, lopotný činnost, těžký i o jídle

hiding: go into hidingskrýt se, začít se skrývat

hiking: do some hiking, go hikingchodit na túry, věnovat se (pěší) turistice

hunger strike: go on hunger strikezahájit hladovku

hysterics: go into hystericsdostat hysterický záchvat

insane: go insanezešílet, zbláznit se

interview: go for an interviewjít na pohovor

jog: go for jogjít si zaběhat

jogging: go jogging(chodit) běhat rekreačně

lame: go lamezchromnout