Hlavní obsah

round [raʊnd]

Podstatné jméno

  1. kolo jednání ap., řada, série událostí ap.
  2. sport.kolo soutěže, partie hry ap.He played a round of 67.Zahrál hřiště na 67 úderů.
  3. kolo útvar, kolečko, plátek ukrojený - okurky ap.sliced into roundsnakrájený na kolečka
  4. BrEkrajíc, plátek chleba ap.
  5. obchůzka, pochůzka pracovnído/make one's roundsdělat obchůzky/pochůzky ve službě ap., navštěvovat klientymed. do the (ward) round(u)dělat vizitu oddělení
  6. runda objednávka pití pro celý stůl
  7. round (of ammunition) střela, náboj, kus střeliva do palné zbraně
  8. výstřel, rána, dávka z pušky ap.He fired six rounds.Vystřelil šestkrát.

Vyskytuje se v

clip: clip round the earpohlavek za ucho ap.

corner: be (a)round the cornerbýt (už) za dveřmi, být na spadnutí brzy nastat

look round: look (a)round forsth poohlédnout se, poohlížet se po čem

milk round: the milk roundnábor(y) nových zaměstnanců mezi studenty na vysokých školách

moon: moon (a)round/aboutbloumat, chodit jako tělo bez duše nečinně

pass around: pass sth (a)rounddát kolovat, posílat si cigaretu ap.

peg: a square peg in a round holečlověk na nesprávném místě, hovor. kozel zahradníkem

rounded: (well-)roundedvyzrálý, zralý osobnost, sýr

show around: show sb (a)roundprovést koho, udělat prohlídku komu městem ap.

skate: skate over/(a)roundsth šikovně se vyhýbat/vyhnout čemu tématu

swing: swing (a)roundobrátit se, otočit se prudce, rychle

take around, take round: take sb (a)roundprovést koho po domě, městě ap.

talk round: talk sb roundpřemluvit, ukecat koho

way: the other way (a)roundobráceně, opačně, zrovna naopak

wheel: wheel round/aroundotočit se prudce, překvapeně ap.

win over: win sb over/roundzískat si (podporu)/na svoji stranu, přesvědčit koho, naklonit si koho

ammunition: round of ammunitionnáboj

applause: get a round of applause, receive applausesklidit potlesk

arm: put one's arms round sbobejmout koho

back: BrE, hovor. round the backvzadu (za domem)

corner: (a)round the corner(hned) za rohem

fare: return/AmE round-trip farezpáteční jízdné

figure: in round figureszaokrouhleně přibližně

file: half round filepůlkruhový pilník

find: find one's way (a)round sth(z)orientovat se, vyznat se kde

fling: fling one's arms round sb's neckvrhnout se komu kolem krku

pass: pass sth (a)round sthobtočit, o(b)motat co kolem čeho lano kolem stromu ap.

pull: pull roundzotavit se, postavit (se) na nohy, dát se do kupy

round table: round table discussion/talksdiskuse/jednání u kulatého stolu

round trip: round-trip farezpáteční jízdné

sixteen: sport. round of sixteenosmifinále

tour: a round-the-world tourcesta kolem světa

ward: ward roundvizita

bring around: He was brought round.Přivedli ho k vědomí.

dát: dát kolovat copass sth (a)round

dokola: stále dokolaround and round, over and over again

jízdenka: zpáteční jízdenkareturn ticket, AmE round(-trip) ticket

kolem: cesta kolem světaround-the-world tour

kolovat: nechat/dát kolovat copass sth (a)round

kulatý: rytíři kulatého stoluknights of the round table

lístek: zpáteční lístekBrE return ticket, AmE round-trip ticket

nabýt: nabýt vědomí probrat secome (a)round, come to one's senses

obměkčit: dát se obměkčitrelent, dát se přemluvit come (a)round

poslat: poslat co dokola bonboniéru ap.pass sth (a)round

roh: za rohemround the corner

všude: všude na světěall round the world, the world over, in the whole world

za: za rohem(a)round the corner

záda: mít kulatá zádahave round shoulders, stoop

závorka: kulaté/hranaté závorkyround/square brackets

zpáteční: zpáteční jízdenkareturn (ticket), AmE round-trip ticket

cestovat: cestovat kolem světatravel round the world

kulatý: Má kulatý obličej.She has a round face.

oklika: jít oklikoumake a detour, take the long way round

pořád: pořád dokolaround and round, all over again

provést: Provedu vás (po městě).I'll show you round (the city).

přetáhnout: přetáhnout koho na svou stranu získatwin sb over/round

stavět: Autobus staví za rohem.The bus stop is round the corner.

těkat: Těkal pohledem po místnosti.His eyes roved round the room.

ukázat: Ukážu vám město.I will show you round the city.

vrhnout se: vrhnout se komu kolem krkufling one's arms round sb's neck

zadem: Jdi zadem!Go round the back!

humno: přen. být (hned) za humnynedaleko be (just) round the corner, be (right) on one's doorstep, co by kamenem dohodil be a stone's throw away

klepat: co už klepe na dveře blíží sesth is round the corner

psotník: Já z něj dostanu psotník.He really drives me round the bend/mad.

sobě: přijít k sobě z bezvědomí ap.come (a)round

vládnout: Peníze vládnou světu.Money makes the world go round., Money talks.

vykřesat se: vykřesat se z toho z nemoci ap.pull through/round

zlámat: Mohl jsem si na tom slově jazyk zlámat.I couldn't get my tongue round the word., The word was a mouthful.