Hlavní obsah

poslat

Dokonavé sloveso

  1. (člověka) koho kam send sb swhhovor. pack sb off swh(k odborníkovi ap.) refer sb to sb/sthposlat koho domůsend sb home
  2. (odeslat) co send (off)(poštou) postAmE mail, dispatch sth(poukázat peníze) form. remit(přihrávku, podat ap.) pass sthposlat dopissend a letterposlat co spěšněsend sth expressposlat co dokola bonboniéru ap.pass sth (a)round

Vyskytuje se v

dobírka: poslat co na dobírkusend sth cash on delivery

esemeska: poslat esemesku komutext sb

fax: poslat co faxemsend sth by fax

pošta: poslat co poštousend sth by post/mail, BrE post/AmE mail sth

přání: poslat komu přánísend sb a greeting (card)

adresa: Pošlete to na tuto adresu.Send it to this address.

dál: Pošli to dál.Pass it on.

do: Pošlu to do pondělka.I will send it by Monday.

e-mail: Pošli mi e-mail.Send me an e-mail.

exil: poslat koho do exiluexile sb

jim: Pošlu jim to.I will send it to them.

mi: Pošli mi to.Send it to me.

mříž: poslat koho za mřížeput sb behind bars

nám: Pošlete nám to.Send it to us.

nechť: Řekni mu, nechť mi to pošle.Tell him to send it to me.

nejlépe: Pošlete to, nejlépe e-mailem.Send it, preferably by e-mail.

nejraději: Pošlete to, nejraději e-mailem.Send it, preferably by e-mail.

pohled: poslat komu pohledsend sb a card

stihnout: Nestihl jsem to poslat.I didn't manage to send it.

vám: Já vám to pošlu.I will send it to you.

zvědavý: Jsem zvědavý, jestli to pošle.I wonder if he'll send it.

plyn: hovor. poslat koho do plynu plynové komorysend sb to the gas chamber

along: zaslat, poslat co/koho kamsend along

cc: poslat komu kopii čeho e-mailucc sb on sth

donation: dát/poslat dar komu/čemu dobročinnýmake a donation to sb/sth

prison: uvěznit, zavřít, poslat do vězení kohoput sb in prison

recorded delivery: poslat co doporučeněsend sth recorded delivery

registered: poslat doporučeně/jako cenné psaní cosend sth by registered post/mail

remand: vrátit koho do vyšetřovací vazby, znovu poslat koho do vazby obžalovanéhopráv. remand sb in custody

send: poslat s ofrankovanou obálkou a zpáteční adresousend (an) sae

torture: poslat koho na mučidla, podrobit koho mučeníput sb to torture

turn back: poslat zpět, vrátit kohoturn sb back

wave: máváním poslat ven kohowave sb out

have: Neposlali jste ji pryč, že ne?You haven't sent her away, have you?

much: Poslali celých 6 milionů charitě.They sent as much as 6 million for charity.

pass on: Pošli to dál.Pass it on.

text: Pošlu ti esemesku.I'm gonna text you.

whom: Chci poslat telegram. – Komu?I want to send a telegram. – To whom?

poslat: poslat co spěšněsend sth express