Hlavní obsah

pohled

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (podívání se) look(letmý) glance, glimpse(zahlédnutí) sight(dlouhý a upřený) starenenávistný pohledlook of hateodvrátit pohled od čeholook away, avert one's eyes from sthupoutat čí pohledcatch sb's eyes
  2. (podívaná) sight, view, scenetech. pohled shora půdorysground plan
  3. (hledisko) (point of) view, perspectivez mého pohledufrom my point of view
  4. (pohlednice) (post)cardposlat komu pohledsend sb a card

Vyskytuje se v

bok: pohled z boku profilside view

celkový: celkový pohled na cogeneral view of sth

chápavý: chápavý úsměv/pohledunderstanding/knowing smile/look

letmý: letmý pohledfleeting glance, momentary glimpse, řidč. eyewink

nepřítomný: nepřítomný pohleddistant look

pokochat se: pokochat se pohledem na cofeast one's eyes on sth

probodnout: přen. probodnout koho pohledem rozzlobeně ap.look daggers at sb, give sb a piercing look

provrtat: přen. provrtat koho pohledemgive sb a piercing look, zlostně ap. look daggers at sb

upřený: upřený pohledfixed look, dlouhý gaze

upřít: upřít (svůj) pohled na koho/cofix one's eyes on sb/sth

zevnitř: pohled zevnitř na co i přen.inside look at sth

žabí: pohled z žabí perspektivyworm's eye view

seshora: pohled seshoraview from above

těkat: Těkal pohledem po místnosti.His eyes roved round the room.

zaměřit: zaměřit pohled na koho/cofix one's eyes on sb/sth

zatajit se: Při tom pohledu se mu zatajil dech.The sight took his breath away., He was left breathless at the sight.

žalostný: Byl na něj žalostný pohled.He was a sorry sight.

změřit: změřit (si) pohledem kohosize sb up, hl. pohrdavě ap. look sb up and down

away: look away from sthodvrátit pohled od čeho, podívat se jinam

bedroom: bedroom eyespřen. svůdný/smyslný pohled

cast: kniž. cast one's eyes, cast a look at sb/sthpohlédnout, podívat se, vrhnout pohled na koho/co

disbelief: look of disbeliefnevěřícný pohled

easy: easy on the eyepříjemný na pohled, hezky přehledný rozložení ap.

first person: výp. first person game/shooterhra/střílečka z pohledu 1. osoby

gimlet: gimlet-eyeds pronikavým pohledem

hate: a look of hatenenávistný pohled

hatred: look of hatrednenávistný pohled

hindsight: with (the benefit of) hindsightpři pohledu nazpět, s odstupem času

pathetic: be a pathetic sightskýtat žalostný pohled

rear: rear viewpohled zezadu

shoot: shoot a glance/look/glare at sbpodívat se, zadívat se, vrhnout pohled na koho

sidelong: sidelong look/glancepohled úkosem

sight: at the sight of sthpři pohledu na co, při spatření čeho

spaced-out: spaced-out lookskelný/nepřítomný pohled

surface: on the surfacena venek, na pohled vypadat, zdát se

survey: brief surveyzběžný pohled, zběžné zhodnocení, letmé prohlédnutí

survey: give sb/sth a brief surveyzběžně prohlédnout koho/co, věnovat zběžný pohled komu/čemu

together: We are together in the way we see it.V našem pohledu na věc jsme zajedno.

top: top viewpůdorys, pohled shora, nadhled

uncritical: uncritical viewnekritický pohled hodnocení

vacant: vacant lookprázdný pohled

withdraw: withdraw one's gazeodvrátit pohled

look: a close(r) look at sthbližší pohled na co

withering: He gave her a withering look.Zpražil/Usadil ji pohledem.