Hlavní obsah

hledisko

Vyskytuje se v

term: in the long termdlouhodobě, z dlouhodobého hlediska, v dlouhém horizontu

term: in the short termkrátkodobě, z krátkodobého hlediska, v krátkodobém horizontu

term: in the medium termstřednědobě, ze střednědobého hlediska, ve střednědobém horizontu

term: in economic/political termsz ekonomického/politického hlediska, ekonomicky/politicky

view: Try to see it from my point of view.Zkuste se na to podívat z mého hlediska.