Hlavní obsah

vztah

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (obchodní ap.) relation(milostný, mezilidský též) relationshipukončit vztah i obchodní ap.terminate the relationshipplatonický vztahplatonic relationshipmezinárodní vztahyinternational relationsmít dobré vztahy s kýmhave good relations with sb, be on friendly terms with sbbýt v příbuzenském vztahu s kýmbe related to sb
  2. (souvislost) mezi čím a čím relation(ship) between sth and sthve vztahu k čemuin relation to sthvzájemný vztahmutual relation(ship), (blízký) interrelation(ship)
  3. (větný ap.) relation
  4. (postoj) k čemu (mental) attitude to sth

Vyskytuje se v

blízký: blízký vztah(close) association

pracovně: práv. pracovně právní vztahlabour-law relation

zpřetrhat: zpřetrhat vztahy s čímsever one's ties with sth

příbuzenský: příbuzenské vztahyfamily relationships

affiliation: mít úzké vztahy ke komu, k čemu, mít spojení s čím organizací ap.have an affiliation with/to sth

attachment: upnout se na koho, utvořit si blízký vztah ke komu citověform an attachment to sb

establish: navázat diplomatické vztahyestablish diplomatic relations

formation: sepsání smlouvy, uzavření smlouvy/smluvního vztahupráv. contract formation, formation of a contract

relation: navázat diplomatické vztahyestablish diplomatic relations

relationship: rodinné vztahyfamily relationships

termination: výpověď, oznámení o vypovězení smluvního vztahutermination notice

unlawful: nedovolený vztahunlawful relationship

vztah: mezinárodní vztahyinternational relations