Hlavní obsah

relation [rɪˈleɪʃən]

Vyskytuje se v

relation: relationsvztahy, poměry mezi lidmi, státy ap.

establish: establish diplomatic relationsnavázat diplomatické vztahy

severance: severance of relationspřerušení styků společenských, diplomatických ap.