Hlavní obsah

vzhled

Vyskytuje se v

vzhledem k: vzhledem k tomu, žegiven (the fact) that, in view of the fact that, jelikož since

vnější: vnější vzhledexternal appearance

vzhledem k: Vzhledem k naší nejisté budoucnosti...Given our uncertain future...