Hlavní obsah

visual [ˈvɪʒʊəl or -zjʊ-]

Přídavné jméno

  • vizuální, zrakový, optickývisual memoryzraková paměťvisual artsvizuální umění hudba, tanec, film ap.visual anglezorný úhelvisual aidsnázorné pomůcky k výuce ap.visual fieldzorné pole

Vyskytuje se v

field: field of vision, visual fieldzorné pole

impairment: visual/hearing impairmentzrakové/sluchové postižení, vada zraku/sluchu