Hlavní obsah

field [fiːld]

Podstatné jméno

  1. pole obilné ap.
  2. sport.hřiště, závodiště, hrací plocha hl. travnatásport. field eventstechnické disciplíny skok, hod ap.off-fieldmimo hřiště
  3. naleziště, ložisko, pole ropné ap.
  4. (vědní) obor, oblast, sféra činnostifield of activitypole/oblast působnosti
  5. terén oblast mimo laboratoř, úřad ap.field researchprůzkum v terénu, terénní průzkum
  6. (battle) field bitevní pole, bojištětake the fieldzahájit vojenskou operaci, zahájit kampaň, sport. nastoupit do hry, jít do pole o hráči
  7. field of vision, visual fieldzorné pole
  8. sport.pole závodníků

Vyskytuje se v

left field: left-field(po)divný, ujetý, svérázný

paddy: paddy (field)rýžové pole

athlete: AmE track (and field) athlete(lehký) atlet

electromagnetic: electromagnetic field/waveselektromagnetické pole/vlny

football: football fieldfotbalové hřiště

gravitational: fyz. gravitational fieldgravitační pole

hospital: field hospitalpolní nemocnice, lazaret

lava: lava fieldlávové pole

marker: sport. line/field markerlajnovačka na hřiště

poppy: corn poppy, field poppyvlčí mák

progressive: elektr. progressive fieldpostupné pole

soccer: soccer fieldfotbalové hřiště

study: field of studyoblast studia

track and field: track and field athlete(lehký) atlet

vision: field of visionzorné pole

visual: visual fieldzorné pole

atletika: track and field (events), BrE též athleticssport. lehká atletika

hokej: BrE hockey, AmE field hockeypozemní hokej

hrací: playing field, hokejová ice ringhrací plocha

hřiště: football field/pitchfotbalové hřiště

lehký: track and fieldsport. lehká atletika

mák: field poppybot. mák vlčí

obor: field of activityobor činnosti

pole: snow/mine/oil fieldsněžné/minové/ropné pole

polní: field cropspolní plodiny

pozemní: BrE hockey, AmE field hockeypozemní hokej

studium: field of studyobor studia

tábor: tented camp/fieldstanový tábor

terénní: field researchterénní výzkum

vlčí: corn poppy, field poppybot. vlčí mák

výzkum: field researchterénní výzkum

zorný: visual field, field of visionzorné pole

působit: The company is active in the field of...Společnost působí v oblasti...

zaplavit: The river flooded the fields.Řeka zaplavila pole.

přijít si: za vydané peníze get one's money's worth, hovor. get the bang for one's buck, mít pré ap. have a field daypřijít si na své

field: (battle) fieldbitevní pole, bojiště