Hlavní obsah

výzkum

Vyskytuje se v

mínění: výzkum veřejného míněnípublic opinion polls

podpovrchový: geol. podpovrchový výzkumsubsurface exploration

terénní: terénní výzkumfield research

vesmírný: vesmírný výzkumspace research

vyplývat: Z výzkumu vyplývá, že ...Research shows that ...

attitude: výzkum postojů spotřebitelůattitude research

research: vědecký výzkumscientific research

focus: Výzkum je zaměřený na ...The research is focused on ...

minded: Komise hodlá zastavit výzkum.The committee is minded to stop the research.

výzkum: terénní výzkumfield research