Hlavní obsah

mínění

Podstatné jméno, rod střední

  • opinion(náhled) view(názory) mind(cítění) sentiment on sthvýzkum veřejného míněnípublic opinion pollspodle mého mínění ...in my opinion ..., to my mind ...

Vyskytuje se v

průzkum: public opinion poll(s)/surveyprůzkum veřejného mínění

veřejný: public opinion pollprůzkum veřejného mínění

výzkum: opinion pollvýzkum veřejného mínění

mínit: What do you intend to do?Co míníš dělat?

nevalný: They don't think much of ...Mají nevalné mínění o ...

valný: I think poorly of him.Nemám o něm valné mínění.

všeobecný: popular opinionvšeobecné mínění

highly: think highly of sb/sthmít vysoké mínění o kom/čem, uznávat koho/co

opinion: (public) opinion pollprůzkum veřejného mínění

survey: (public) opinion surveyprůzkum (veřejného) mínění

verdict: public verdictveřejné mínění, názor veřejnosti

voice: the voice of oppositionmínění opozice

well: think well of sbmít vysoké mínění o kom

think: think highly of sb/sthmít vysoké mínění o kom/čem

mínění: public opinion pollsvýzkum veřejného mínění