Hlavní obsah

highly [ˈhaɪlɪ]

Příslovce

  1. vysoce, značně, velmi úspěšný ap.highly developedvysoce rozvinutý, velmi vyspělý společnost ap.highly-sexednadržený, posedlý sexem
  2. highly paidvelmi dobře placený, s vysokým platemthink highly of sb/sthmít vysoké mínění o kom/čem, uznávat koho/co

Vyskytuje se v

high: bohatý na co, s velkým obsahem, obsahující hodně čehohigh in sth

high and mighty: společenská smetánka namyšlená ap., přen. panstvothe high and mighty

high ground: výhoda, převaha proti ostatnímthe high ground

high road: zbytečně neriskovattake the high road

repute: být (velmi) uznávaný, mít dobré jméno v oboru ap.be of (high) repute

reputed: vyhlášený, (vysoce) uznávaný kvalitami ap.(highly) reputed

ride: být navrchu, být na koni mít výhodné postavení, dobrou formu ap.be riding high

run: (vy)stupňovat se napětí ap.be running high

stand: měřit/mít (na výšku) kolikstand sth tall/high

time: je nejvyšší časit is high time

treason: velezrada, vlastizrada(high) treason

achiever: úspěšný člověk, premianthigh achiever

all-time: absolutní maximum nejvyšší kdy zaznamenaná hodnotaall-time high

bidder: nejvyšší dražitel, kdo nabídne nejvícthe highest bidder

bracket: vysokopříjmová/nízkopříjmová skupinahigh/low-income bracket

coloured: zarudlý, zardělý pokožkahigh-coloured

current: slaboproud/silnoproudlow/high-(voltage) current

definition: obrazovka s vysokým rozlišenímhigh-definition screen

educated: s vysokým vzděláním i oblast ap.highly educated

education: vyšší vzděláníhigher education

efficiency: s vysokou účinností, vysoce výkonný/účinný/efektivníhigh-efficiency

esteem: velice si koho vážithold sb in high esteem

ever: rekordně vysokýhighest ever

experienced: velmi zkušenýhighly experienced

fidelity: vysoká kvalita reprodukce zvukuhigh fidelity

forehead: vysoké čelohigh forehead

frequency: nízkofrekvenční/vysokofrekvenční vlněnílow-frequency/high-frequency waves

gas: na mírném/prudkém ohni vařit ap.on a low/high gas

gross: film s nejvyššími tržbamihighest/top grossing film

high-end: nároční zákazníci požadující luxusnější zbožíhigh-end customers

higher: vyšší rostliny jsoucí na vyšším vývojovém stupnibot., zool. higher plants

high five: plácnout si s kýmgive sb a high five

highly: vysoce rozvinutý, velmi vyspělý společnost ap.highly developed

high noon: v pravé poledneat high noon

high-speed: rychlořezná ocelhigh-speed steel

high street: móda pro širokou veřejnost hl. vycházející z posledních trendůhigh-street fashion

impact: impaktované časopisy odborné s přiděleným impakt faktoremhigh impact journals

jump: skok do výškysport. high jump

jumper: skokan do výšky/dálkyhigh/long jumper

knee: podkolenkyknee (high) socks

mass: tichá/velká/černá mšelow/high/black mass

nutrition: vysoce výživné potravinyhigh-nutrition food

nutritious: vysoce výživnýhighly nutritious

octane: vysokooktanové palivohigh octane fuel

pitched: vysoký/hluboký hlashigh/low-pitched voice

prestige: (vysoce) prestižní zaměstnáníhigh-prestige jobs

regard: velmi si považovat kohohold sb in high regard

reliability: vysoce spolehlivý systémhigh reliability system

rev: ve vysokých otáčkáchat high revs

seat: posed mysliveckýhigh seat

set: nastavit vysokou laťkuset a high standard

shoe: boty na vysokém podpatkuhigh-heeled shoes

sky-high: vychvalovat co až do nebeextoll sth sky-high

society: společenská smetánka, lepší společnosthigh society

speed: velkou rychlostíat high speed

spirit: mít výbornou náladu, být výborně naladěnýbe in high spirits

style: ve velkém styluin high style

sugar: s vysokým obsahem cukruhigh in sugar

thigh: do půli stehen, po stehna sahajícíthigh high

tide: příliv/odlivhigh/low tide

treasurer: lord (nejvyšší) strážce pokladuBrE, hist. Lord (High) Treasurer

velocity: vysokorychlostníhigh-velocity

visibility: výborná viditelnost, nepřehlédnutelnosthigh-visibility

voltage: vysokonapěťové dráty, dráty vysokého napětíhigh-voltage power lines

high wire: pohybovat se na tenkém ledě, balancovat na ostří nožebe on a high wire, perform a high-wire act

think: mít vysoké mínění o kom/čemthink highly of sb/sth

bota: boty na (vysokém) podpatkuhigh-heeled shoes

dudgeon: vzteky bez sebe, silně rozčilený/rozhořčený, rozlícenýin high dudgeon

čas: je (nejvyšší) čas ...it's (high) time ...

dobré: mluvit v dobrém o komspeak highly of sb

drát: dráty vysokého napětíhigh-voltage power lines

kotníkový: kotníkové botyankle(-high) boots, šněrovací kožené desert boots

kvalita: zboží vysoké kvalityhigh-quality goods

mířit: mířit vysokoaim high

napětí: elektr. vysoké/nízké napětíhigh/low voltage/tension

napospas: nechat/dát koho napospas komu/čemuleave sb at/to the mercy of sb/sth, ve štychu leave sb high and dry/to twist in the wind

několikanásobně: několikanásobně vyššíseveral times higher

odbyt: jít dobře na odbytsell well, hovor. sell like hot cakes, be in high demand, find a ready market

podpatek: boty na (vysokém) podpatku(high) heels, high-heeled shoes

poledne: v (pravé) poledneat (high) noon, at midday

poloha: ve vyšších poloháchat higher altitudes

poptávka: po čem je velká poptávkasth is in high/great demand, there is a high/brisk demand for sth

povznesený: hovor. v povznesené náladěin high spirits, lehce opilý merry, elevated, sjetý ap. slang. high

pravý: v pravé poledneat high noon

přednostní: přednostní zásilka(high) priority delivery

příliv: za přílivuat high tide

rizikový: med. rizikové těhotenství/skupinyhigh-risk pregnancy/groups

rychlost: velkou/plnou rychlostíat high/full speed

sezona: hlavní sezona v cestovním ruchu ap.high season, peak season

skákat: sport. skákat do výšky/dálkydo the high/long jump

skok: skok vysokýhigh jump

skokan: skokan do výškyhigh jumper

skopičina: skopičiny dovádění(tom)foolery, horseplay, antics, high jinks

střední: střední školasecondary/AmE high school

středoškolský: středoškolské vzdělánísecondary education, AmE high school education

stupeň: druhý stupeň (základní školy)BrE lower secondary school, AmE junior high (school)

škola: střední školasecondary/AmE high school

tlak: med. nízký/vysoký (krevní) tlaklow/high blood pressure

třaskavina: silná třaskavinahigh explosive

třída: hlavní třídahl. nákupní BrE high street, AmE Main Street, s hlavním tahem též broadway

vrchní: práv. vrchní soudhigh court

vrchovatý: vrchovatou měrouhighly, supremely, to the highest extent

vysoce: Vysoce si ceníme čeho pomoci ap.We highly appreciate sth

vysoký: sport. skok vysokýhigh jump

vyspělý: vyspělá technologiehigh/advanced technology

výše: oblast tlakové výšeanticyclone, high(-pressure area)

výška: sport. skok do výškyhigh jump

výškový: výšková budovahigh-rise building

výživný: vysoká/nízká výživná hodnotahigh/low nutritional/nutritive value

vzdělání: základní/střední/vysokoškolské/vyšší vzděláníprimary/secondary/university/higher education

zaměstnanost: vysoká/nízká zaměstnanosthigh/low employment rate

zvučný: zvučná jménabig/(highly-)renowned names

horečka: Měl vysokou horečku.He had a high fever.

hříšně: hříšně vysoké cenyexorbitantly high prices

na: Je na čase.It is high time.

nejvyšší: Je nejvyšší čas ...It's high time to ...

odskákat: Tak to si odskáčeš!You'll smart for this!, You are for the high jump.

odvolat se: odvolat se k vyššímu souduappeal to a higher court

panelový: panelový dům vysoký(concrete) high-rise block

postavení: mít vysoké společenské postaveníhave a high social status/rank

prudce: prudce jedovatýhighly poisonous

přeřadit: přeřadit na vyšší/nižší rychlostBrE change/AmE shift to a higher/lower gear, BrE change/AmE shift up/down

snést: Materiál snese vysoké namáhání.The material withstands high strain.

tučný: tučný sýrrich cheese, full/high-fat cheese

účinný: vysoce účinný lékhighly effective drug

: Už aby byl ... je nejvyšší časIt's high time he was ...

velký: ve velké nadmořské výšceat high altitude

vrchol: vrchol přílivu/létahigh tide/summer

však: Je to levný, přesto však kvalitní výrobek.It is a cheap, nevertheless a high-quality product.

výnosný: vysoce výnosnýhigh-yield, high-yielding

vysoko: letět vysoko/výš(e)fly high/higher