Hlavní obsah

mířit

Nedokonavé sloveso

  1. (zaměřovat cíl) čím na koho/co aim, point, level sth at sb/sth, train sth on sb/sthMířil zbraní na lupiče.He was pointing his gun at the burglar.
  2. (mít namířeno) kam be heading/AmE headed swh, for sth, be going swh, be bound for sth
  3. přen.(své jednání ap.) kam aim for sth, aspire to sthmířit vysokoaim high
  4. (v řeči narážet) kam get, drive at sth

Vyskytuje se v

míra: stejnou měrou, ve stejné mířeto the same degree, stejně equally

head: směřovat, mířit, mít namířeno kambe heading, AmE be headed for sth

set: nabrat kurz, (za)mířit kam vydat se jistým směremset course for sth

small: v malé míře, trošku, v malémin a small way

drift: Chápeš, kam tím mířím?, Chápeš, co říkám?, Chytáš se?Do you catch my drift?

mířit: mířit vysokoaim high