Hlavní obsah

heading [ˈhedɪŋ]

Podstatné jméno

  1. nadpis, záhlaví, název
  2. hl. úhel svírající kurs letadla se severojižním směremkurs lodi ap.
  3. porubní stěna zakončující důlní chodbuhorn.čelba

Vyskytuje se v

bighead: big-headnadutec, namyšlenec, náfuka

bite: bite sb's head offutrhnout se, vyjet na koho neoprávněně přísně, přen. utrhnout komu hlavu

bob: bob one's head(po)kývnout, (po)kývat hlavou - na pozdrav ap.

bob: bob (of the head)(po)kývnutí, (při)kývnutí hlavou

brick: be banging one's head against a brick wallházet hrách na zeď marně se něco snažit vysvětlit ap.

cloud: have one's head in the cloudsmít hlavu v oblacích, být romantický snílek

head: the headředitel školy

head: the headof sth vedoucí, šéf, ředitel čeho

head: bad headbolest hlavy, bolehlav

head: be headedmít nadpis, být nadepsaný jak článek

head: headslícovou stranou nahoru mince, hlava, panna strana mince

head: a head, per headna hlavu připadající množství

head: do sb's head inštvát koho, jít na nervy, lézt na mozek komu

head: get a fact into one's headvzít si do hlavy, usmyslit si, umanout si myšlenku, představu ap.

head: have got sth into one's headkonečně pochopit kdo co

head: give sb his headnechat koho jednat podle vlastního rozumu

head: be head over heels (in love)být až po uši zamilovaný/zamilovaná

head: keep one's headneztratit hlavu zachovat klid

head: laugh one's head offsmát se na celé kolo hodně intenzivně

head: be off one's headbýt úplně mimo pominutím smyslů

head: go over sb's headbýt nad čí chápání

head: to do sth over sb's headdělat co bez čího vědomí

keep down: keep ( head) downpříliš na sebe neupozorňovat, moc se neukazovat

ring: ring in one's ears/headbýt ještě v čí živé paměti, (stále) znít komu v hlavě něčí slova ap.

round: be going round and round in one's headhonit se hlavou komu myšlenky ap.

wag: wag one's head(za)kroutit hlavou nešťastně ap.

wall: be banging one's head against a (brick) wallhrách na stěnu házet marně se pokoušet

bend: bend one's headsklonit hlavu

bolt: tech. countersunk-head boltšroub se zápustnou hlavou

brewer: head brewersládek

clear: clear one's headprovětrat si hlavu

collision: head-on collisiončelní srážka

fling: fling back one's headhodit hlavou dozadu

for: head for sthzamířit, směřovat kam

gull: black-headed gullracek chechtavý

head: hold one's head upchodit se vztyčenou hlavou hrdě ap.

head: weak in the headslabomyslný, přihlouplý

head: column headhlavice sloupu

head: matchstick headzápalková hlavička

head: razor headhlavice holicího strojku

head: be heading, AmE be headed for sthsměřovat, mířit, mít namířeno kam

head: AmE head nursevrchní sestra

head: head officehlavní sídlo, ústředí, ředitelství organizace

head: heads or tailshlava/panna nebo orel při házení mincí

head count: do a head count(s)počítat přítomné (osoby)

head-first: sport. head-first diveskok střemhlav

head-on: head-on collisiončelní srážka

head-to-head: head-to-head scorevzájemná bilance zápasů dvou hráčů ap.

household: head of householdhlava domácnosti

mess with: mess with sb's head/mindzamotat/blbnout hlavu komu, (u)dělat komu v hlavě guláš

mirror: med. head mirrorčelní reflektor

mop: mop-headeds korunou bez hlavní větve strom

pop up: pop up in sb's headnapadnout koho, vytanout na mysli, naskočit komu v hlavě

put: put a bullet in/through sb's headprohnat komu kulku hlavou

room: head roommísto na hlavu v autě

shake: shake one's head(za)kroutit hlavou nesouhlasně

shaven: shaven-headeds oholenou hlavou

socket: tech. socket headimbusová hlava šroubu

sprinkler: sprinkler headkropicí hlavice

stair: stair headhorní podesta schodiště

table: table headingzáhlaví tabulky

tail: heads or tailspanna nebo orel při házení mincí

tip: tip one's head forwardsklonit hlavu dopředu

two: two-headeddvouhlavý

waiter: head waitervrchní (číšník)

above: He lifted his hands above his head.Zvedl ruce nad hlavu.

by: He is a head taller.Je o hlavu větší.

gun: They put a gun to his head.Dali mu pistoli k hlavě., přen. Dali mu nůž na krk.

head: shake one's headzakroutit/zavrtět hlavou nesouhlasně

head: nod one's headpřikývnout přisvědčit

head: department headed by ...oddělení pod vedením ...

head: I'm heading for ...Mám namířeno do ...

head: It's is doing my head in.Už z toho šílím., Asi mi z toho jebne.

its: The dog lifted its head.Pes zvedl hlavu.

jam: He jammed his cap on his head.Narazil si čepici na hlavu.

put through: put a bullet through sb's headprohnat kulku hlavou komu

treat: He was treated for a head wound.Bylo mu ošetřeno zranění na hlavě.

under: He pushed her head under.Zatlačil jí hlavu pod vodu.