Hlavní obsah

title [ˈtaɪtəl]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

challenge: title challengevýzva k obhajobě titulu

deed: trust/title deed(s)svěřenecká/nabývací listina

retain: retain the titleobhájit titul mistra ap.

role: title roletitulní role

successor: práv. successor in titleprávní nástupce

titled: a book titled ...kniha s názvem ...

mistrovský: mistrovský titultitle of a champion, championship

stránka: titulní stránkaknihy title page, novin ap. front page, obálka časopisu cover (page)

šlechtický: šlechtický titultitle of nobility

titul: dědičný titulhereditary title

titulek: úvodní titulkyopening credits/titles

titulek: závěrečné titulkyclosing credits, end titles

titulní: titulní strananovin ap. front/knihy title page

titulní: titulní roletitle role, name part

vlastnický: práv. vlastnické právo k čemuproprietary right, nárok title to sth

název: kniha s názvem...a book titled...

nést: Kniha nese název ...The book has the title/is (en)titled ...

postava: hlavní/titulní postavamain/title character

titul: sport. obhajovat (mistrovský) tituldefend the title/championship

vybavit si: Nemůžu si vybavit, jak se to jmenuje.I can't think of/recall its title.

vybojovat: sport. vybojovat titulwin the title

znít: Název zní...The title is ...