Hlavní obsah

title [ˈtaɪtəl]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

challenge: title challengevýzva k obhajobě titulu

deed: trust/title deed(s)svěřenecká/nabývací listina

retain: retain the titleobhájit titul mistra ap.

role: title roletitulní role

successor: práv. successor in titleprávní nástupce

titled: a book titled ...kniha s názvem ...

mistrovský: title of a champion, championshipmistrovský titul

stránka: knihy title page, novin ap. front page, obálka časopisu cover (page)titulní stránka

šlechtický: title of nobility, dědičný hereditary titlešlechtický titul

titul: hereditary titledědičný titul

titulek: opening credits/titlesúvodní titulky

titulní: novin ap. front/knihy title pagetitulní strana

vlastnický: proprietary right, nárok title to sthpráv. vlastnické právo k čemu

název: a book titled...kniha s názvem...

nést: The book has the title/is (en)titled ...Kniha nese název ...

postava: main/title characterhlavní/titulní postava

vybavit si: I can't think of/recall its title.Nemůžu si vybavit, jak se to jmenuje.

vybojovat: win the titlesport. vybojovat titul

znít: The title is ...Název zní...

title: title matchzápas o titul